| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DAVID-FROEHLICH AS39083

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39083
as-name:    DAVID-FROEHLICH
descr:     IT-Service David Froehlich
remarks:    IT-Service David Froehlich
remarks:    Neutharder Str. 36, 76689 Karlsdorf, Germany
remarks:    www.it-df.net / www.edv-froehlich.de
org:      ORG-DF111-RIPE
remarks:
remarks:    *******************************
remarks:    * PEERINGS
remarks:    * www.peeringdb.com/asn/39083
remarks:    *******************************
remarks:
remarks:    *******************************
remarks:    * IXP: Internet Exchange Points
remarks:    *******************************
remarks:
remarks:    * KleyReX, Frankfurt, Germany
import:     from AS31142 accept ANY
export:     to AS31142 announce AS-DFR
remarks:
remarks:    * LocIX, Frankfurt, Germany
import:     from AS202409 accept ANY
export:     to AS202409 announce AS-DFR
remarks:
remarks:    *******************************
remarks:    * TRANSIT: Upstream Providers
remarks:    *******************************
remarks:
remarks:    * EDV Froehlich
import:     from AS203638 accept AS203638
export:     to AS203638 announce AS39083
remarks:
remarks:    * Hurricane Electric
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-DFR
remarks:
remarks:    * Combahton
import:     from AS30823 accept ANY
export:     to AS30823 announce AS-DFR
remarks:
remarks:    * iFog
import:     from AS34927 accept ANY
export:     to AS34927 announce AS-DFR
remarks:
remarks:    * Asympto
import:     from AS39533 accept ANY
export:     to AS39533 announce AS-DFR
remarks:
remarks:    * OpenFactory
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS-DFR
remarks:
remarks:    * FirstRoot
import:     from AS41108 accept ANY
export:     to AS41108 announce AS-DFR
remarks:
remarks:    * SkyLink
import:     from AS44592 accept ANY
export:     to AS44592 announce AS-DFR
remarks:
remarks:    * vServer
import:     from AS48646 accept ANY
export:     to AS48646 announce AS-DFR
remarks:
remarks:    * FranTech
import:     from AS53667 accept ANY
export:     to AS53667 announce AS-DFR
remarks:
remarks:    * LiteServer
import:     from AS60404 accept ANY
export:     to AS60404 announce AS-DFR
remarks:
remarks:    *****************************
remarks:
admin-c:    DFR-RIPE
tech-c:     DFR-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DFR-MNT
created:    2018-08-24T13:11:03Z
last-modified: 2022-03-15T10:31:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DF111-RIPE
org-name:    David Froehlich
org-type:    LIR
descr:     IT-Service David Froehlich
address:    Neutharder Str. 36
address:    76689
address:    Karlsdorf-Neuthard
address:    GERMANY
remarks:    www.it-df.net
phone:     +49 7251 3928774
geoloc:     49.1353 8.5408
country:    DE
language:    DE
language:    EN
admin-c:    DFR-RIPE
tech-c:     DFR-RIPE
abuse-c:    DFAC-RIPE
mnt-ref:    DFR-MNT
mnt-by:     DFR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2019-01-08T12:58:30Z
last-modified: 2022-03-09T19:48:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     David Froehlich
address:    Neutharder Str. 36
address:    76689
address:    Karlsdorf-Neuthard
address:    GERMANY
phone:     +49 7251 3928774
remarks:    www.it-df.net
nic-hdl:    DFR-RIPE
mnt-by:     DFR-MNT
created:    2015-11-21T15:53:44Z
last-modified: 2022-03-09T19:50:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]