| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.219.31.204 (lg) / ec2-3-219-31-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3db:1fcc::3db:1fcc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NOVA-AS AS39082

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39082
as-name:    NOVA-AS
descr:     Mihai Bravu, 43
descr:     Bucuresti 2 021306
org:      ORG-SNCS3-RIPE
import:     from AS20722 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12302 action pref=100; accept ANY
import:     from AS45035 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20722 announce AS39082
export:     to AS45035 announce AS39082
export:     to AS12302 announce AS39082
admin-c:    SC10219-RIPE
tech-c:     SC10219-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NOVA-MNT
mnt-by:     ALLNET-MNT
created:    2005-12-09T10:12:42Z
last-modified: 2020-11-16T17:59:14Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATS51-RIPE

organisation:  ORG-SNCS3-RIPE
org-name:    NOVA CITYNET SRL
org-type:    OTHER
address:    Mihai Bravu, 43
address:    Bucuresti 2 021306
address:    Romania
phone:     +40-722-639027
abuse-c:    AR26259-RIPE
admin-c:    SC10219-RIPE
tech-c:     SC10219-RIPE
mnt-by:     NOVA-MNT
mnt-by:     ALLNET-MNT
mnt-ref:    NOVA-MNT
created:    2005-12-06T00:17:03Z
last-modified: 2019-10-15T01:46:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stavri Costin-Dimitrie
address:    NOVA CITYNET SRL
address:    Mihai Bravu, 43
address:    Bucuresti 2 021306
phone:     +40-722-639027
nic-hdl:    SC10219-RIPE
mnt-by:     NOVA-MNT
mnt-by:     ALLNET-MNT
created:    2010-03-18T07:04:54Z
last-modified: 2019-10-15T01:48:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]