| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RAL-AS AS39081

as-block:    AS38912 - AS39599
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39081
as-name:    RAL-AS
org:      ORG-RISS4-RIPE
admin-c:    DS18427-RIPE
tech-c:     DS18427-RIPE
import:     from AS6830 accept ANY
import:     from AS41611 accept ANY
import:     from AS34560 accept ANY
import:     from AS8708 accept ANY
import:     from AS9050 accept ANY
export:     to AS34560 announce AS39081
export:     to AS8708 announce AS39081
export:     to AS9050 announce AS39081
export:     to AS6830 announce AS39081
export:     to AS41611 announce AS39081
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RAL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-12-09T09:03:16Z
last-modified: 2022-11-02T03:25:30Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-RISS4-RIPE
org-name:    RAL INFO SERV SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    George Cair, nr. 6 Bl 24A, SC B, Et. 1, Ap. 27
address:    Targoviste Dambovita Romania
phone:     +40731.25.25.25
admin-c:    DS18427-RIPE
tech-c:     DS18427-RIPE
abuse-c:    RISS2-RIPE
mnt-by:     RAL-MNT
mnt-ref:    RAL-MNT
created:    2016-02-29T11:05:49Z
last-modified: 2022-12-01T17:24:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     DANIEL SANDULESCU
address:    RAL INFO SERV SRL
address:    George Cair, nr. 6 Bl 24A, SC B, Et. 1, Ap. 27
address:    Targoviste Dambovita Romania
phone:     +40731.25.25.25
nic-hdl:    DS18427-RIPE
mnt-by:     RAL-MNT
created:    2016-02-29T11:05:49Z
last-modified: 2016-03-02T07:35:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]