| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IR-SEPANTA AS39074

as-block:    AS38912 - AS39599
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39074
as-name:    IR-SEPANTA
descr:     SEPANTA Internet and MPLS services provider co.
org:      ORG-SCDC1-RIPE
import:     from AS12880 accept ANY
export:     to AS12880 announce AS39074
import:     from AS49666 accept ANY
export:     to AS49666 announce AS39074
import:     from AS49100 accept ANY
export:     to AS49100 announce AS39074
import:     from AS47216 accept AS47216
export:     to AS47216 announce ANY
import:     from AS50810 accept ANY
export:     to AS50810 announce AS39074
import:     from AS21341 accept ANY
export:     to AS21341 announce AS39074
import:     from AS202251 accept ANY
export:     to AS202251 announce AS39074
remarks:    ** Sepanta Customers **
import:     from AS57986 accept AS57986
export:     to AS57986 announce ANY
import:     from AS61246 accept AS61246
export:     to AS61246 announce ANY
import:     from AS61250 accept AS61250
export:     to AS61250 announce ANY
import:     from AS49936 accept AS49936
export:     to AS49936 announce ANY
import:     from AS208703 accept AS208703
export:     to AS208703 announce ANY
import:     from AS52155 accept AS52155
export:     to AS52155 announce ANY
import:     from AS44531 accept AS44531
export:     to AS44531 announce ANY
import:     from AS202368 accept AS202368
export:     to AS202368 announce ANY
import:     from AS50057 accept AS50057
export:     to AS50057 announce ANY
import:     from AS16200 accept AS16200
export:     to AS16200 announce ANY
import:     from AS42907 accept AS42907
export:     to AS42907 announce ANY
export:     to AS-SET-SPNT announce AS-SET-SPNT
export:     to AS-SET-SPNT announce ANY
remarks:    ** IPV6 **
mp-import:   afi any.unicast from AS49100 Accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS49100 Announce AS39074
mp-export:   afi any.unicast to AS49100 Announce Any
admin-c:    KMH104
tech-c:     SN9753-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SEPANTA-MNT
created:    2005-12-07T16:38:23Z
last-modified: 2023-10-11T12:37:57Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SCDC1-RIPE
org-name:    Sepanta Communication Development Co. Ltd
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No. 107, Malayeri Pour St., North Mofateh St., 7th Tir Sq.
address:    1575718616
address:    TEHRAN
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +98 21 8421 1112
fax-no:     +98 21 8842 1100
admin-c:    KMH104
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SEPANTA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SEPANTA-MNT
abuse-c:    PR13710-RIPE
created:    2005-08-17T06:47:49Z
last-modified: 2020-12-16T12:38:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SEPANTA NOC
address:    123, Malayeri Poor Str., Haft-E-Tir Sqr, Tehran, Iran
phone:     +982184211200
tech-c:     SZ5491-RIPE
nic-hdl:    SN9753-RIPE
mnt-by:     SEPANTA-MNT
created:    2022-04-14T06:28:19Z
last-modified: 2022-04-14T06:28:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kiarash Mizanian
address:    123, Malayeri Poor Str, Haft_e_Tir Sq,Tehran
phone:     +98 21 8831 5800
fax-no:     +98 21 8884 3534
nic-hdl:    KMH104
mnt-by:     IRNETCO-RIPE-MNT
created:    2002-09-22T11:11:01Z
last-modified: 2009-10-27T00:50:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]