| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OST-ASN AS38987

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS38987
as-name:    OST-ASN
org:      ORG-OSTw2-RIPE
descr:     Spoldzielnia Telekomuniacyjna OST
descr:     ul. Kosciuszki 8
descr:     36-020 Tyczyn, Poland
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS31381 accept AS31381
import:     from AS31604 accept AS31604
import:     from AS42981 accept AS42981
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS61027 accept ANY
import:     from AS62047 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS29535 accept ANY
import:     from AS21395 accept ANY
import:     from AS8075 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS-OST
export:     to AS31381 announce ANY
export:     to AS31604 announce ANY
export:     to AS42981 announce ANY
export:     to AS48850 announce AS-OST
export:     to AS61027 announce AS-OST
export:     to AS62047 announce AS-OST
export:     to AS201054 announce AS-OST
export:     to AS29535 announce AS-OST
export:     to AS21395 announce AS-OST
export:     to AS8075 announce AS-OST
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITY SUPPORT FOR AS38987 BGP PEERS:
remarks:    Community Action
remarks:    --------- -------------------------------------------------
remarks:    38987:80 Set local preference path to 80
remarks:    38987:120 Set local preference path to 120
remarks:    Default local preference is set to 100
remarks:    BGP COMMUNITIES APPLIED AT INGRESS
remarks:    (to determine entry point of route)
remarks:    Community Entry point of route
remarks:    --------- -------------------------------------------------
remarks:    38987:210 EPIX Katowice (AS62047)
remarks:    38987:220 EWSCHOD-AS (AS61027)
remarks:    38987:230 ORANGE PL (AS5617)
remarks:    38987:270 EXATEL (AS20804)
remarks:    38987:310 EPIX Warszawa (AS48850)
remarks:    38987:320 EPIX POLMIX Katowice (AS201054)
remarks:    38987:330 TPIX ORANGE PL(AS29535)
remarks:    38987:340 MICROSOFT Cache (AS8075 via TPIX ORANGE PL)
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITY SUPPORT FOR AS38987 BGP CUSTOMERS:
remarks:    Community Action
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:    38987:90 Do not advertise to BGP uplinks
remarks:    38987:98 Do not advertise to BGP peers
remarks:    38987:99 Do not advertise anywhere
remarks:    38987:1100 Do not advertise to EPIX (AS62047)
remarks:    38987:110x Prepend x times [x=1..5] with AS38987 to EPIX (AS62047)
remarks:    38987:2100 Do not advertise to EWSCHOD-AS (AS61027)
remarks:    38987:210x Prepend x times [x=1..5] with AS38987 to EWSCHOD-AS (AS61027)
remarks:    38987:3100 Do not advertise to ORANGE PL (AS5617)
remarks:    38987:310x Prepend x times [x=1..5] with AS38987 to ORANGE PL (AS5617)
remarks:    38987:7100 Do not advertise to EXATEL (AS20804)
remarks:    38987:710x Prepend x times [x=1..5] with AS38987 to EXATEL (AS20804)
remarks:    38987:9100 Do not advertise to OST Google Global Cache
remarks:    38987:910x Prepend x times [x=1..5] with AS38987 to OST Google Global Cache
remarks:    38987:10100 Do not advertise to Google (GGC) (AS15169)
remarks:    38987:1010x Prepend x times [x=1..5] with AS38987 to Google (GGC) (AS15169)
remarks:    38987:10130 Do not advertise to EPIX Warszawa (AS48850)
remarks:    38987:1013x Prepend x times [x=1..5] with AS38987 to EPIX Warszawa (AS48850)
remarks:    38987:10140 Do not advertise to POLMIX (AS201054)
remarks:    38987:1014x Prepend x times [x=1..5] with AS38987 to POLMIX (AS201054)
remarks:    38987:10240 Do not advertise to TPIX (AS29535)
remarks:    38987:1024x Prepend x times [x=1..5] with AS38987 to TPIX (AS29535)
remarks:    38987:10340 Do not advertise to MICROSOFT Cache (AS8075)
remarks:    38987:1034x Prepend x times [x=1..5] with AS38987 to MICROSOFT CACHE (AS8075)
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    38987:999 Blackhole in OST - available to PEERS (not upstreams)
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    -----------------------------------------------------------------
admin-c:    SF10491-RIPE
tech-c:     OCIN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OST-MNT
created:    2005-11-23T16:17:55Z
last-modified: 2022-04-26T11:52:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OSTW2-RIPE
org-name:    Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Kosciuszki 8
address:    36-020
address:    Tyczyn
address:    POLAND
phone:     +48172305705
fax-no:     +48172296707
admin-c:    SF10491-RIPE
admin-c:    JW2151-RIPE
admin-c:    MG6653-RIPE
abuse-c:    OCIN1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OST-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OST-MNT
created:    2005-09-30T13:08:02Z
last-modified: 2020-12-16T12:47:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OST CORE IP NETWORK ADMINISTRATORS
address:    Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST
address:    ul. Kosciuszki 8, 36-020 Tyczyn
address:    Poland
phone:     +48 17 2299801
fax-no:     +48 17 2296707
admin-c:    MG6653-RIPE
admin-c:    JW2151-RIPE
nic-hdl:    OCIN1-RIPE
mnt-by:     OST-MNT
created:    2005-10-03T12:46:32Z
last-modified: 2013-09-24T08:20:28Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@ostnet.pl

person:     Stanislaw Flaga
address:    Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST
address:    ul. Kosciuszki 8, 36-020 Tyczyn
address:    Poland
phone:     +48 17 2305700
fax-no:     +48 17 2296707
nic-hdl:    SF10491-RIPE
mnt-by:     OST-MNT
created:    2018-02-26T09:27:51Z
last-modified: 2018-02-26T09:27:51Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]