| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INETCOMM-AS AS38978

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS38978
as-name:    INETCOMM-AS
import:     from AS5537 action pref=50; accept ANY
export:     to AS5537 announce AS38978
import:     from AS8470 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8470 announce AS38978
org:      ORG-IL57-RIPE
admin-c:    NAK11-RIPE
tech-c:     NAK11-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INETCOMM-MNT
created:    2005-11-22T12:14:15Z
last-modified: 2022-11-24T11:14:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-OM1-RIPE

organisation:  ORG-IL57-RIPE
org-name:    Intertelecom Ltd.
country:    RU
org-type:    OTHER
descr:     Intertelecom Ltd.
address:    Argunovskaya 2, 129075 Moscow, Russia
phone:     +7 495 9333146
fax-no:     +7 495 9333146
abuse-c:    IAC99-RIPE
admin-c:    NAK11-RIPE
tech-c:     NAK11-RIPE
mnt-by:     TI-MNT
mnt-ref:    INETCOMM-MNT
mnt-by:     INETCOMM-MNT
created:    2005-11-21T18:31:00Z
last-modified: 2022-12-01T16:30:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikolay Aleksandrovich Khvostenkov
address:    Argunovskaya 2, 129075 Moscow, Russia
phone:     +7 495 9333146
fax-no:     +7 495 9333146
nic-hdl:    NAK11-RIPE
mnt-by:     INETCOMM-MNT
created:    2005-11-21T18:18:01Z
last-modified: 2005-12-20T13:45:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]