| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.186.94 (lg) / ec2-3-235-186-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:ba5e::3eb:ba5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRIDENET-AS AS38934

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS38934
as-name:    PRIDENET-AS
descr:     Nizhnevartovsk, Russia
remarks:    =============================================
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS-PRIDE
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-PRIDE
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-PRIDE
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-PRIDE
import:     from AS46489 action pref=1000; accept AS46489
export:     to AS46489 announce AS-PRIDE
remarks:    =============================================
import:     from AS56836 action pref=500; accept AS56836
export:     to AS56836 announce ANY
import:     from AS60660 accept AS60660
export:     to AS60660 announce AS-PRIDE
export:     to AS60660 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS198718 accept AS198718
export:     to AS198718 announce ANY
remarks:    =============================================
org:      ORG-PLC1-RIPE
admin-c:    PD2496-RIPE
tech-c:     MN2389-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     RA6254-RIPE
mnt-by:     PRIDENET-MNT
created:    2005-11-15T15:33:01Z
last-modified: 2020-05-26T05:16:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PLC1-RIPE
org-name:    Pride Limited company
country:    RU
org-type:    LIR
address:    LENINA 5
address:    628609
address:    NIZHNEVARTOVSK
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 3466 491001
fax-no:     +7 3466 491237
admin-c:    MN2389-RIPE
admin-c:    RA6254-RIPE
admin-c:    PD2496-RIPE
abuse-c:    PRAB1000
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PRIDENET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PRIDENET-MNT
created:    2005-11-02T00:27:32Z
last-modified: 2021-05-14T08:40:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Novgorodov
address:    5a, Lenina str
address:    Nizhevartovsk, 628600
address:    Russia
phone:     +7 3466 491599
fax-no:     +7 3466 491237
nic-hdl:    MN2389-RIPE
mnt-by:     PRIDENET-MNT
created:    2005-09-06T08:48:26Z
last-modified: 2015-05-13T09:09:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pavel Dokuchaev
address:    5a, Lenina str
address:    Nizhnevartovsk, 628600
address:    Russia
phone:     +7 3466 491234
fax-no:     +7 3466 491237
nic-hdl:    PD2496-RIPE
created:    2005-09-06T08:39:30Z
last-modified: 2020-06-03T11:01:56Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     PRIDENET-MNT

person:     Reshetnikov Andrey
address:    5a, Lenina str
address:    Nizhevartovsk, 628600
address:    Russia
phone:     +7 3466 491540
nic-hdl:    RA6254-RIPE
mnt-by:     PRIDENET-MNT
created:    2012-07-04T09:22:50Z
last-modified: 2015-03-04T04:54:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]