| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WILAND-AS AS38922

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS38922
as-name:    WILAND-AS
org:      ORG-WL18-RIPE
remarks:    ======================================================
remarks:    Upstreams :: IPv4
remarks:    ======================================================
import:     from AS21367 accept ANY
export:     to AS21367 announce AS-WILAND
remarks:    ======================================================
remarks:    Upstreams :: IPv6
remarks:    ======================================================
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21367 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21367 announce AS-WILAND
remarks:    =====================================================
remarks:    MSK-IX Peering :: IPv4
remarks:    =====================================================
import:     { from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER; from AS20632 at 193.232.244.193 accept AS-PETERSTAR; }
export:     { to AS8631 announce AS-WILAND; to AS20632 at 193.232.244.193 announce AS-WILAND; }
remarks:    =====================================================
remarks:    MSK-IX Peering :: IPv6
remarks:    =====================================================
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13062 accept AS13062
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13062 announce AS-WILAND
remarks:    =====================================================
remarks:    Customers :: IPv4
remarks:    =====================================================
import:     { from AS44802 accept AS44802; from AS44696 accept AS44696; from AS41212 accept AS41212; from AS49745 accept AS49745; from AS31183 accept AS31183; from AS31192 accept AS31192; from AS59528 accept AS59528; from AS61285 accept AS61285; from AS61989 accept AS61989; from AS62108 accept AS62108; from AS199185 accept AS199185;}
export:     { to AS44802 announce { 0.0.0.0/0 }; to AS44696 announce ANY; to AS41212 announce ANY; to AS49745 announce ANY; to AS31183 announce ANY; to AS31192 announce ANY; to AS59528 announce { 0.0.0.0/0 }; to AS61285 announce ANY; to AS61989 announce ANY; to AS62108 announce ANY; to AS199185 announce ANY;}
admin-c:    WLND-RIPE
tech-c:     WLND-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-WILAND
created:    2005-11-15T09:53:18Z
last-modified: 2018-09-04T10:12:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WL18-RIPE
org-name:    Wiland Ltd
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Lenina Ave., hs nr 25, room 17
address:    144000
address:    Moscow Elektrostal
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959812310
fax-no:     +74959812311
admin-c:    VG4714-RIPE
admin-c:    SV6753-RIPE
abuse-c:    AR17045-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-WILAND
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-WILAND
created:    2005-10-20T11:49:49Z
last-modified: 2020-12-16T12:20:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Wiland Network Russia
address:    Nab. Akademica Tupoleva 15 build 22
address:    123995, Moscow, Russia
phone:     +7 495 9812310
fax-no:     +7 495 9812311
remarks:    trouble: ********************************************
remarks:    trouble: The contact information on problems:
remarks:    trouble: ********************************************
remarks:    trouble: Backbone/Routing: noc@wiland.ru
remarks:    trouble: ABUSE/SPAM: abuse@wiland.ru
remarks:    trouble: Internet Customer support: support@wiland.ru
remarks:    trouble: ********************************************
admin-c:    VG4714-RIPE
admin-c:    SV6753-RIPE
nic-hdl:    WLND-RIPE
mnt-by:     MNT-WILAND
created:    2007-02-22T13:49:22Z
last-modified: 2016-10-17T20:40:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]