| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Aljeel AS37284

as-block:    AS35840 - AS38911
descr:     ASN block not managed by the RIPE NCC
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    For registration information,
remarks:    you can consult the following sources:
remarks:
remarks:    IANA
remarks:    https://www.iana.org/assignments/as-numbers
remarks:
remarks:    AFRINIC (Africa)
remarks:    http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net
remarks:
remarks:    APNIC (Asia Pacific)
remarks:    http://www.apnic.net/ whois.apnic.net
remarks:
remarks:    ARIN (Northern America)
remarks:    http://www.arin.net/ whois.arin.net
remarks:
remarks:    LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:    http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
mnt-by:     RIPE-DBM-MNT
created:    2018-11-22T15:28:11Z
last-modified: 2018-11-22T15:28:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS37284
as-name:    Aljeel
descr:     Aljeel Aljadeed for Technology
org:      ORG-AAFT1-RIPE
admin-c:    MA14162-RIPE
tech-c:     AS39142-RIPE
status:     OTHER
mnt-by:     AS37284-AFRNIC-MNT
mnt-by:     AS108-MNT
created:    2013-02-26T08:24:20Z
last-modified: 2018-09-04T15:26:36Z
source:     RIPE-NONAUTH # Filtered

organisation:  ORG-AAFT1-RIPE
org-name:    Aljeel Aljadeed for Technology
org-type:    OTHER
address:    Tripoli, Libya
abuse-c:    ACRO5896-RIPE
mnt-ref:    AS108-MNT
mnt-by:     AS108-MNT
mnt-by:     AS37284-AFRNIC-MNT
created:    2017-04-08T03:21:55Z
last-modified: 2017-04-08T04:08:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ahmed Sharif
org:      ORG-AAFT1-RIPE
address:    Tripoli, Libya
phone:     +218946660174
nic-hdl:    AS39142-RIPE
mnt-by:     AS108-MNT
created:    2017-04-08T02:45:57Z
last-modified: 2017-04-08T19:25:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Walid Arwini
org:      ORG-AAFT1-RIPE
address:    Aljeel Aljadeed for Technology
address:    Abu-Salim, Tripoli, Libya
phone:     +218 91 266 0317
phone:     +218 94 666 0317
nic-hdl:    MA14162-RIPE
mnt-by:     AS37284-AFRNIC-MNT
created:    2013-02-26T08:09:34Z
last-modified: 2020-04-26T14:23:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]