| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.129.52 (lg) / ec2-3-239-129-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:8134::3ef:8134 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HETZNER-AFRICA-37153 AS37153

as-block:    AS35840 - AS38911
descr:     ASN block not managed by the RIPE NCC
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    For registration information,
remarks:    you can consult the following sources:
remarks:
remarks:    IANA
remarks:    https://www.iana.org/assignments/as-numbers
remarks:
remarks:    AFRINIC (Africa)
remarks:    http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net
remarks:
remarks:    APNIC (Asia Pacific)
remarks:    http://www.apnic.net/ whois.apnic.net
remarks:
remarks:    ARIN (Northern America)
remarks:    http://www.arin.net/ whois.arin.net
remarks:
remarks:    LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:    http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
mnt-by:     RIPE-DBM-MNT
created:    2018-11-22T15:28:11Z
last-modified: 2018-11-22T15:28:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS37153
as-name:    HETZNER-AFRICA-37153
descr:     HETZNER AFRICA 37153
admin-c:    HIA1-AFRINIC
tech-c:     HIA1-AFRINIC
status:     OTHER
mnt-by:     AS37153-MNT
created:    2012-10-23T11:49:40Z
last-modified: 2018-09-04T15:26:20Z
source:     RIPE-NONAUTH

person:     Henri van Aswegen
address:    Frazzitta Business Park,
address:    CNR Battis and Langeberd Road,
address:    Durbanville,
address:    Cape Town 7550
address:    Postal Add: P.O Box 3450
address:    Cape Town 7551
phone:     +27 21 970 2000
nic-hdl:    HIA1-AFRINIC
mnt-by:     AS37153-MNT
created:    2012-10-22T15:29:38Z
last-modified: 2012-10-22T15:29:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]