| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  zainsd_AS AS36998

as-block:    AS36455 - AS38236
descr:     ASN block not managed by the RIPE NCC
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    aut-num objects within this block represent routing
remarks:    policy published in the RIPE Database
remarks:
remarks:    For registration information,
remarks:    you can find the whois server to query, or the
remarks:    IANA registry to query on this web page:
remarks:    http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space
remarks:
remarks:    You can access databases of other RIR's at:
remarks:
remarks:    AFRINIC (Africa)
remarks:    http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net
remarks:
remarks:    APNIC (Asia Pacific)
remarks:    http://www.apnic.net/ whois.apnic.net
remarks:
remarks:    ARIN (Northern America)
remarks:    http://www.arin.net/ whois.arin.net
remarks:
remarks:    LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:    http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
mnt-by:     RIPE-DBM-MNT
created:    2023-09-18T14:13:39Z
last-modified: 2023-09-18T14:13:39Z
source:     RIPE


aut-num:    AS36998
as-name:    zainsd_AS
descr:     zainsd
admin-c:    HS7049-RIPE
tech-c:     HS7049-RIPE
status:     OTHER
mnt-by:     HS57798-MNT
created:    2013-03-19T13:50:39Z
last-modified: 2018-09-04T15:26:39Z
source:     RIPE-NONAUTH

person:     Hashim Fouad Salih
address:    ZAIN SUDAN
address:    ACOLID BUILDING
address:    GHABA ST.
address:    Khartoum 13588
address:    Sudan
phone:     +249 912 301155
nic-hdl:    HS7049-RIPE
mnt-by:     HS57798-MNT
created:    2013-03-19T11:13:50Z
last-modified: 2013-03-19T11:13:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]