| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MPEXNET AS35833

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35833
as-name:    MPEXNET
org:      ORG-MG12-RIPE
import:     from AS1299 accept any
import:     from AS3356 accept any
remarks:
remarks:    ############ B-CIX Peers ############
remarks:
import:     from AS680 accept AS-DFNTOWINISP
import:     from AS6724 accept AS-STRATORZ
import:     from AS8881 accept AS-VERSATEL
import:     from AS9002 accept AS-RETN
import:     from AS12693 accept AS-EDISCOM
import:     from AS12732 accept AS-ALL
import:     from AS13184 accept AS-HANSENET
import:     from AS16374 accept AS-BCIX
import:     from AS29670 accept AS-IN-BERLIN
import:     from AS31334 accept AS-KDG
import:     from AS33811 accept AS-PIXEL-UP
remarks:
remarks:    ############ E-CIX Peers ############
remarks:
import:     from AS5430 accept AS-FREENETDE
import:     from AS9033 accept AS9033
remarks:
remarks:
export:     to AS1299 announce AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS3356 announce AS-MPEXNETWORKS
remarks:
remarks:    ############ B-CIX Peers ############
remarks:
export:     to AS680 announce AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS6724 announce AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS8881 announce AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS9002 announce AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS12693 announce AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS12732 announce AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS13184 announce AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS16374 announce AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS29670 announce AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS31334 announce AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS33811 announce AS-MPEXNETWORKS
remarks:
remarks:    ############ E-CIX Peers ############
remarks:
export:     to AS5430 announce AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS9033 announce AS-MPEXNETWORKS
remarks:
admin-c:    MPEX-RIPE
tech-c:     MPEX-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MPEXNET-MNT
created:    2005-11-09T14:52:05Z
last-modified: 2018-09-04T10:12:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MG12-RIPE
org-name:    mpex GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Werner-Voss-Damm 62
address:    12101
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +493078097180
fax-no:     +493078097181
admin-c:    GL422-RIPE
admin-c:    LB540-RIPE
mnt-ref:    MPEXNET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MPEXNET-MNT
abuse-c:    MPEX-RIPE
created:    2005-07-11T09:25:50Z
last-modified: 2020-12-16T12:57:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      mpex GmbH
address:    Werner-Voss-Damm 62
address:    12101 Berlin
address:    Germany
admin-c:    LB540-RIPE
admin-c:    GL422-RIPE
tech-c:     LB540-RIPE
tech-c:     GL422-RIPE
nic-hdl:    MPEX-RIPE
mnt-by:     MPEXNET-MNT
created:    2005-11-09T14:39:54Z
last-modified: 2016-07-12T14:08:02Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: ripeabuse@mpex.de
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]