| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.175.248.25 (lg) / ec2-35-175-248-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23af:f819::23af:f819 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AL AS35804

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35804
as-name:    AL
org:      ORG-PS152-RIPE
remarks:
import:     from AS35320 action pref=200; accept ANY
export:     to AS35320 announce AS-ALCHEVSKNET
remarks:
import:     from AS45004 action pref=160; accept ANY
export:     to AS45004 announce AS-ALCHEVSKNET
remarks:
import:     from AS15645 action pref=150; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-ALCHEVSKNET
remarks:
import:     from AS31210 action pref=170; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-ALCHEVSKNET
remarks:
import:     from AS56416 action pref=200; accept ANY
export:     to AS56416 announce AS-ALCHEVSKNET
remarks:
import:     from AS21219 action pref=200; accept ANY
export:     to AS21219 announce AS-ALCHEVSKNET
remarks:
import:     from AS13249 action pref=200; accept ANY
export:     to AS13249 announce AS-ALCHEVSKNET
remarks:
import:     from AS34799 action pref=50; accept AS34799
export:     to AS34799 announce ANY
remarks:
import:     from AS43765 action pref=50; accept AS43765
export:     to AS43765 announce ANY
remarks:
import:     from AS44798 action pref=50; accept AS44798
export:     to AS44798 announce ANY
remarks:
import:     from AS8753 action pref=50; accept AS8753
export:     to AS8753 announce ANY
remarks:
import:     from AS56972 action pref=50; accept AS56972
export:     to AS56972 announce ANY
remarks:
import:     from AS57864 action pref=50; accept AS-MEGABIT
export:     to AS57864 announce ANY
remarks:
import:     from AS50643 action pref=50; accept AS-LU
export:     to AS50643 announce ANY
remarks:
import:     from AS35714 action pref=50; accept AS-ISW
export:     to AS35714 announce ANY
remarks:
import:     from AS59888 action pref=50; accept AS59888
export:     to AS59888 announce ANY
remarks:
import:     from AS34047 action pref=50; accept AS34047
export:     to AS34047 announce ANY
remarks:
import:     from AS41709 action pref=50; accept AS41709
export:     to AS41709 announce ANY
remarks:
import:     from AS39728 action pref=50; accept AS-Luganet
export:     to AS39728 announce ANY
remarks:
import:     from AS30822 action pref=50; accept AS30822
export:     to AS30822 announce AS-ALCHEVSKNET
remarks:
import:     from AS50581 action pref=50; accept ANY
export:     to AS50581 announce AS-ALCHEVSKNET
remarks:
import:     from AS39529 action pref=50; accept AS39529
export:     to AS39529 announce AS-ALCHEVSKNET
remarks:
admin-c:    NASA-RIPE
tech-c:     NASA-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ALCHEVSK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-10-31T13:08:57Z
last-modified: 2018-09-04T10:12:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PS152-RIPE
org-name:    PP SKS-LUGAN
org-type:    LIR
address:    Lenina
address:    93400
address:    Sev
address:    UKRAINE
phone:     +380665258035
fax-no:     +380665258035
admin-c:    TAU-RIPE
abuse-c:    AR17440-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LUGAN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LUGAN-MNT
created:    2013-09-25T08:41:49Z
last-modified: 2016-07-11T07:26:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     N S A
address:    Ukraine
mnt-by:     NASA-MNT
phone:     +380665258035
nic-hdl:    NASA-RIPE
created:    2010-12-27T12:01:51Z
last-modified: 2018-07-23T06:35:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]