| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IC-AS AS35787

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35787
as-name:    IC-AS
org:      ORG-ICui1-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS35787
import:     from AS20804 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS35787
admin-c:    MB25840-RIPE
tech-c:     PB4810-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-IC
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-10-26T12:28:15Z
last-modified: 2018-09-04T10:12:14Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-ICui1-RIPE
org-name:    Internet Cafe uslugi informatyczne Miroslaw Backiel
org-type:    OTHER
address:    Zagan, woj. lubuskie
address:    POLAN
phone:     +48 606 622 852
fax-no:     +48 68 377 20 06
abuse-c:    AR20002-RIPE
admin-c:    MB25840-RIPE
tech-c:     PB4810-RIPE
mnt-ref:    MNT-IC
mnt-by:     MNT-IC
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2005-10-13T14:46:23Z
last-modified: 2017-04-19T08:34:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Miroslaw Backiel
address:    Internet Cafe - uslugi informatyczne
address:    ul. M. Konopnickiej 41a m. 4
address:    68-100 agan
address:    POLAND
phone:     +48 68 3772006
phone:     +48 606 622852
nic-hdl:    MB25840-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2004-11-08T09:41:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Przemyslaw Backiel
address:    Internet Cafe - uslugi informatyczne
address:    ul. M. Konopnickiej 41a m. 4
address:    68-100 Zagan
address:    POLAND
phone:     +48 68 377 20 06
phone:     +48 692 64 04 82
nic-hdl:    PB4810-RIPE
mnt-by:     MNT-IC
created:    2008-03-04T07:36:41Z
last-modified: 2008-03-04T07:36:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]