| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MSLINK-AS AS35768

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35768
as-name:    MSLINK-AS
org:      ORG-MA232-RIPE
import:     from AS8631 action pref=140; accept ANY
import:     from AS42753 action pref=150; accept ANY
import:     from AS44836 action pref=150; accept ANY
import:     from AS49063 action pref=110; accept ANY
import:     from AS58097 action pref=150; accept ANY
import:     from AS205349 action pref=150; accept ANY
import:     from AS44020 action pref=150; accept ANY
import:     from AS203832 action pref=150; accept ANY
export:     to AS8631 announce AS-MSLINK
export:     to AS42753 announce ANY
export:     to AS44836 announce ANY
export:     to AS49063 announce AS-MSLINK
export:     to AS58097 announce ANY
export:     to AS44020 announce AS-MSLINK
export:     to AS205349 announce ANY
export:     to AS203832 announce ANY
default:    to AS8631 action pref=120; networks ANY
default:    to AS49063 action pref=110; networks ANY
default:    to AS44020 action pref=110; networks ANY
import:     from AS8595 action pref=110; accept ANY
export:     to AS8595 announce AS-MSLINK
import:     from AS8615 action pref=110; accept ANY
export:     to AS8615 announce AS-MSLINK
default:    to AS8615 action pref=110; networks ANY
import:     from AS60720 action pref=220; accept ANY
export:     to AS60720 announce AS-MSLINK
default:    to AS60720 action pref=110; networks ANY
default:    to AS203832 action pref=110; networks ANY
admin-c:    DG3438-RIPE
tech-c:     DG3438-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MTK-ERA
created:    2005-10-21T13:37:24Z
last-modified: 2020-12-29T09:19:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MA232-RIPE
org-name:    Iris-tel LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Skolkovskoye highway, 31, building 2, floor 7, office 20
address:    121353
address:    MOSCOW
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957484838
fax-no:     +74957484838
admin-c:    DG3438-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    mnt-ru-iris-tel-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ru-iris-tel-1
abuse-c:    ME2668-RIPE
created:    2007-03-14T12:23:56Z
last-modified: 2021-01-21T11:54:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Grigoriev
address:    127254 Russia Moscow OGORODNY PROEZD 14
phone:     +74957484838 ext.3022
nic-hdl:    DG3438-RIPE
mnt-by:     mtk-era-mnt
created:    2007-03-15T14:52:35Z
last-modified: 2008-10-14T10:26:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]