| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.175.248.25 (lg) / ec2-35-175-248-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23af:f819::23af:f819 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROXNET-AS AS35760

aut-num:    AS35760
as-name:    PROXNET-AS
import:     from AS3257 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-PROXNET
import:     from AS31242 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31242 announce AS-PROXNET
import:     from AS50607 action pref=100; accept ANY
export:     to AS50607 announce AS-PROXNET
import:     from AS201054 action pref=100; accept ANY
export:     to AS201054 announce AS-PROXNET
org:      ORG-PS28-RIPE
admin-c:    TT17-RIPE
tech-c:     LB3655-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PROXNET-MNT
created:    2005-10-20T13:36:59Z
last-modified: 2018-09-04T10:12:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TKPS1-RIPE

organisation:  ORG-PS28-RIPE
org-name:    PROXNET SP.J.
org-type:    OTHER
address:    ul. Wislana 46
address:    44-119 Gliwice
phone:     +48 32 413 20 30
fax-no:     +48 32 413 20 31
abuse-c:    AR25694-RIPE
admin-c:    TT17-RIPE
tech-c:     LB3655-RIPE
mnt-ref:    AS12968-MNT
mnt-by:     PROXNET-MNT
created:    2005-09-29T14:54:42Z
last-modified: 2016-03-03T10:27:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     LUKASZ BROJEK
address:    PROXNET SP.J.
address:    ul. Wislana 46
address:    44-119 Gliwice
address:    POLAND
phone:     +48 32 413 20 30
fax-no:     +48 32 413 20 31
nic-hdl:    LB3655-RIPE
mnt-by:     PROXNET-MNT
created:    2005-09-15T12:25:46Z
last-modified: 2019-01-31T13:18:32Z
source:     RIPE

person:     TOMASZ TARNOWSKI
address:    PROXNET SP.J.
address:    ul. Wislana 46
address:    44-119 Gliwice
address:    POLAND
phone:     +48 (32) 413 20 30
fax-no:     +48 (32) 413 20 31
nic-hdl:    TT17-RIPE
mnt-by:     PROXNET-MNT
created:    2005-09-29T14:16:52Z
last-modified: 2016-03-03T10:24:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]