| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITC AS35753

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35753
org:      ORG-ITCL1-RIPE
as-name:    ITC
descr:     ITC AS number
import:     from AS15412 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS8895 accept ANY
import:     from AS25233 accept ANY
import:     from AS24731 accept ANY
import:     from AS29255 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS3549 accept ANY
export:     to AS15412 announce AS-ITC
export:     to AS3356 announce ANY
export:     to AS25233 announce ANY
export:     to AS24731 announce ANY
export:     to AS29255 announce ANY
export:     to AS8895 announce AS35753
export:     to AS3356 announce ANY
export:     to AS3549 announce ANY
admin-c:    AA8705-RIPE
tech-c:     MHY6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITC-NOC-MNT
created:    2005-10-19T10:12:24Z
last-modified: 2018-09-04T10:12:05Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ITCL1-RIPE
org-name:    Integrated Telecom Co. Ltd
country:    SA
org-type:    LIR
address:    Dhabab street
address:    RYH11492
address:    Riyadh
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +96614062221
fax-no:     +96614062221
admin-c:    AA8705-RIPE
tech-c:     IR1052-RIPE
abuse-c:    IR1052-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ITC-NOC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITC-NOC-MNT
created:    2005-08-02T06:15:55Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bassam Al-Drewesh
address:    Integrated Telecom Company
address:    P.O. Box 8732 Riyadh 11492
address:    Kingdom of Saudi Arabia
phone:     +966-1-4062222
fax-no:     +966-1-4062221
mnt-by:     ITC-NOC-MNT
nic-hdl:    AA8705-RIPE
created:    2008-12-28T15:19:32Z
last-modified: 2018-09-12T13:43:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bassam Al-Drewesh
address:    Riyadh
phone:     +966-1-4062222
mnt-by:     ITC-NOC-MNT
nic-hdl:    MHY6-RIPE
created:    2009-05-23T13:02:52Z
last-modified: 2016-04-24T08:31:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]