| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.234.111.56 (lg) / ec2-18-234-111-56.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ea:6f38::12ea:6f38 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RIAD-AS AS35737

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35737
as-name:    RIAD-AS
org:      ORG-RIAD1-RIPE
remarks:    --------- Uplinks --------------
import:     from AS3326 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3326 announce AS-RIAD
import:     from AS50581 action pref=100; accept ANY
export:     to AS50581 announce AS-RIAD
import:     from AS21219 action pref=100; accept ANY
export:     to AS21219 announce AS-RIAD
remarks:    ---------- Peerings --------------
import:     from AS34068 accept AS34068
export:     to AS34068 announce AS35737
remarks:    ---------- Clients -----------------
import:     from AS43543 accept AS43543
export:     to AS43543 announce ANY
import:     from AS197554 accept AS197554
export:     to AS197554 announce ANY
admin-c:    NIK52-RIPE
tech-c:     NIK52-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ISPRIAD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-10-13T15:06:16Z
last-modified: 2019-02-05T12:30:42Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PS152-RIPE

organisation:  ORG-RIAD1-RIPE
org-name:    ISP RIAD Ltd
org-type:    OTHER
address:    Ukraine
address:    Krivoy Rog
address:    Televizionnaya st, 3
phone:     +380564430266
phone:     +380564012451
abuse-c:    NIK52
mnt-ref:    ISPRIAD-MNT
mnt-by:     ISPRIAD-MNT
created:    2005-10-12T08:02:28Z
last-modified: 2018-05-17T09:06:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikolay Baranov
address:    50086, Televizionnaya st.3, Krivoy Rog, Ukraine
phone:     +380564430266
phone:     +380564012451
nic-hdl:    NIK52-RIPE
mnt-by:     ISPRIAD-MNT
created:    2014-05-21T08:02:14Z
last-modified: 2014-05-21T08:02:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]