| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Accenture-AS3573 AS3573

as-block:    AS3416 - AS3623
descr:     ASN block not managed by the RIPE NCC
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    For registration information,
remarks:    you can consult the following sources:
remarks:
remarks:    IANA
remarks:    https://www.iana.org/assignments/as-numbers
remarks:
remarks:    AFRINIC (Africa)
remarks:    http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net
remarks:
remarks:    APNIC (Asia Pacific)
remarks:    http://www.apnic.net/ whois.apnic.net
remarks:
remarks:    ARIN (Northern America)
remarks:    http://www.arin.net/ whois.arin.net
remarks:
remarks:    LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:    http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
mnt-by:     RIPE-DBM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:59Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:59Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3573
as-name:    Accenture-AS3573
descr:     Accenture CIO
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS15589 accept ANY
import:     from AS16338 accept ANY
import:     from AS15533 accept ANY
import:     from AS34984 accept ANY
import:     from AS9136 accept ANY
import:     from AS9186 accept ANY
import:     from AS3308 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS3573
export:     to AS15589 announce AS3573
export:     to AS16338 announce AS3573
export:     to AS15533 announce AS3573
export:     to AS34984 announce AS3573
export:     to AS9136 announce AS3573
export:     to AS9186 announce AS3573
export:     to AS3308 announce AS3573
admin-c:    CEH5-RIPE
tech-c:     SP8248-RIPE
status:     OTHER
mnt-by:     COLT-FR-MNT
mnt-by:     ACCENT-MNT
created:    2008-01-25T12:08:05Z
last-modified: 2021-09-06T18:00:40Z
source:     RIPE-NONAUTH # Filtered

person:     Charles E Hendrickson
address:    5221 O'Connor Blvd Suite 1400 Irving, TX 75039 USA
phone:     +1 (469) 665-6558
nic-hdl:    CEH5-RIPE
created:    2009-10-15T14:18:37Z
last-modified: 2012-12-04T03:42:19Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ACN-RIPE-IPV6-MNT

person:     Szczepan Pacut
address:    Accenture Services Pulawska 17 Warsaw 00-791 Poland
phone:     +48 22 349 7097
nic-hdl:    SP8248-RIPE
created:    2009-10-15T13:51:31Z
last-modified: 2016-04-06T19:37:26Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]