| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.200.130.163 (lg) / ec2-52-200-130-163.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34c8:82a3::34c8:82a3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-TTCL AS35723

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35723
as-name:    ASN-TTCL
import:     from AS8631 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8631 announce AS35723
import:     from AS8744 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8744 announce AS35723
import:     from AS42132 action pref=100; accept ANY
export:     to AS42132 announce AS35723
org:      ORG-TTCL1-RIPE
admin-c:    GO795-RIPE
tech-c:     AVT18-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-10-12T09:44:43Z
last-modified: 2018-09-04T10:11:58Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-TTCL1-RIPE
org-name:    Transport Telecom Company Ltd
org-type:    OTHER
address:    Moscow, Russia
abuse-c:    AR23646-RIPE
admin-c:    GO795-RIPE
tech-c:     AVT18-RIPE
mnt-ref:    T7G-MNT
mnt-by:     T7G-MNT
created:    2005-06-20T07:13:42Z
last-modified: 2014-11-17T16:31:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alex Teldekov
address:    Volgograd
address:    Russia
phone:     +7-902-3120564
nic-hdl:    AVT18-RIPE
mnt-by:     T7G-MNT
created:    2003-03-31T07:27:38Z
last-modified: 2018-02-12T09:34:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Georg Osipov
org:      ORG-TTCL1-RIPE
address:    Transport Telecom Company Ltd
address:    Moscow, Russia
phone:     +7 903 6660413
mnt-by:     T7G-MNT
nic-hdl:    GO795-RIPE
created:    2005-10-11T09:31:16Z
last-modified: 2007-03-05T08:48:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]