| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.247.184 (lg) / ec2-44-192-247-184.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:f7b8::2cc0:f7b8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EXPANSION-COMPUTERS-AS AS35711

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35711
as-name:    EXPANSION-COMPUTERS-AS
org:      ORG-ECS33-RIPE
import:     from AS6663 accept ANY
export:     to AS6663 announce AS35711
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS35711
import:     from AS213323 accept AS213323
export:     to AS213323 announce AS35711
admin-c:    DF8500-RIPE
tech-c:     DF8500-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EXPANSION-COMPUTERS-MNT
created:    2018-12-20T14:28:30Z
last-modified: 2021-11-23T10:09:51Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-ECS33-RIPE
org-name:    Expansion Computers SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Calea Calarasi 181
address:    Municipiul Bucuresti Romania 030617
phone:     +40.723626833
admin-c:    DF8500-RIPE
tech-c:     DF8500-RIPE
abuse-c:    ECS147-RIPE
mnt-by:     EXPANSION-COMPUTERS-MNT
mnt-ref:    EXPANSION-COMPUTERS-MNT
created:    2018-12-18T03:07:02Z
last-modified: 2022-12-01T17:11:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     DANIEL FLOREA
address:    Expansion Computers SRL
address:    Calea Calarasi 181
address:    Municipiul Bucuresti Romania 030617
phone:     +40.723626833
nic-hdl:    DF8500-RIPE
mnt-by:     EXPANSION-COMPUTERS-MNT
created:    2018-12-18T03:07:02Z
last-modified: 2018-12-18T03:08:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]