| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Scottish-Power-PLC AS35707

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35707
as-name:    Scottish-Power-PLC
org:      ORG-SPUP2-RIPE
import:     from AS1273 accept ANY
import:     from AS2529 accept ANY
export:     to AS1273 announce AS35707
export:     to AS2529 announce AS35707
admin-c:    DH1942-RIPE
admin-c:    MC4684-RIPE
tech-c:     DH1942-RIPE
tech-c:     MC4684-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SCOTTISHP
mnt-by:     MNT-SCOTTISHP
created:    2005-10-07T14:42:06Z
last-modified: 2018-09-04T10:11:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SPUP2-RIPE
org-name:    Scottish Power UK PLC
country:    GB
org-type:    LIR
address:    320 St. Vincent Street
address:    G2 5AD
address:    Glasgow
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441416140350
mnt-ref:    MNT-SCOTTISHP
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-SCOTTISHP
created:    2014-03-18T09:42:38Z
last-modified: 2023-01-02T11:08:17Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    AC28346-RIPE

person:     Dave Hefflin
address:    Scottish Power PLC
address:    Group IT
address:    Cathcart Data-Centre
address:    Glasgow
phone:     +44-141-568-2391
nic-hdl:    DH1942-RIPE
mnt-by:     CW-EUROPE-GSOC
created:    2005-09-21T08:33:15Z
last-modified: 2005-09-21T08:33:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mark Conroy
address:    Scottish Power
address:    320 St. Vincent Street
address:    Glasgow
address:    G2 5AD
address:    United Kingdom
phone:     +44 141 614 0352
mnt-by:     MNT-SCOTTISHP
nic-hdl:    MC4684-RIPE
created:    2010-02-17T13:29:56Z
last-modified: 2020-06-03T11:15:31Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]