| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NBM AS35689

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35689
as-name:    NBM
descr:     Kyiv, Ukraine
import:     from AS16066 accept ANY
import:     from AS28858 accept ANY
export:     to AS16066 announce AS35689
export:     to AS28858 announce AS35689
org:      ORG-CA752-RIPE
admin-c:    VN444-RIPE
tech-c:     VN444-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-5TV
created:    2005-10-05T12:16:05Z
last-modified: 2019-02-19T17:52:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LOL1-RIPE

organisation:  ORG-CA752-RIPE
org-name:    The enterprise with foreign investments "TV and Radio Company NBM" Ltd
org-type:    OTHER
address:    26, Elektrikiv str., Kiyv, 04176
phone:     +380443517720
fax-no:     +380443517725
abuse-c:    AR19063-RIPE
admin-c:    VN444-RIPE
tech-c:     VN444-RIPE
mnt-ref:    MNT-5TV
mnt-by:     MNT-5TV
created:    2005-09-27T16:07:35Z
last-modified: 2019-02-20T12:19:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Valentyn Nadtocheiev
address:    TV Channel 5
address:    "TV and Radio Company NBM" Limited
address:    26 Elektrykiv str
address:    Kyiv, Ukraine, 04176
phone:     +380443517720
phone:     +380952720999
fax-no:     +380443517725
nic-hdl:    VN444-RIPE
mnt-by:     MNT-5TV
created:    2005-08-26T17:05:38Z
last-modified: 2019-02-19T18:06:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]