| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Netensia AS35665

as-block:    AS35009 - AS35776
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-30T06:35:17Z
last-modified: 2023-06-30T06:35:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35665
as-name:    Netensia
org:      ORG-NS98-RIPE
import:     from AS174 accept any
import:     from AS8218 accept any
import:     from AS204092 accept AS-GRIFON
import:     from AS200906 accept AS200906
import:     from AS39723 accept AS39723
export:     to AS174 announce AS-NETENSIA
export:     to AS8218 announce AS-NETENSIA
export:     to AS24115 announce AS-NETENSIA
export:     to AS206165 announce AS-NETENSIA
export:     to AS207948 announce AS-NETENSIA
export:     to AS204092 announce ANY
export:     to AS200906 announce ANY
export:     to AS39723 announce ANY
admin-c:    LC580-RIPE
admin-c:    SN439-RIPE
tech-c:     NSIA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NETENSIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-09-28T15:19:24Z
last-modified: 2021-01-29T10:18:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-NS98-RIPE
org-name:    Netensia SARL
country:    FR
org-type:    LIR
address:    PIBS - CP35
address:    56000
address:    Vannes
address:    FRANCE
phone:     +33297690568
admin-c:    MJ5994-RIPE
admin-c:    LC580-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NETENSIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETENSIA-MNT
abuse-c:    NSIA1-RIPE
created:    2010-10-20T10:11:57Z
last-modified: 2022-12-09T14:22:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netensia - Noc
address:    Netensia
address:    PIBS - CP 35
address:    56038 Vannes Cedex
address:    France
phone:     +33 811 555 005
fax-no:     +33 2 9768 1401
org:      ORG-NS98-RIPE
abuse-mailbox: abuse@netensia.net
admin-c:    MJ5994-RIPE
admin-c:    LC580-RIPE
tech-c:     LC580-RIPE
tech-c:     MJ5994-RIPE
tech-c:     AC41245-RIPE
mnt-by:     NETENSIA-MNT
nic-hdl:    NSIA1-RIPE
created:    2010-10-21T14:44:09Z
last-modified: 2022-12-09T14:22:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ludovic Collomb
address:    Netensia
address:    PIBS -CP35
address:    56038 Vannes Cedex
address:    France
org:      ORG-NS98-RIPE
phone:     +33 811 555 005
fax-no:     +33 2 9768 1401
nic-hdl:    LC580-RIPE
mnt-by:     NETENSIA-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2010-10-21T14:25:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sebastien Nameche
org:      ORG-NS98-RIPE
address:    Netensia
address:    PIBS - CP35
address:    56038 Vannes Cedex
address:    France
phone:     +33 811 555 005
fax-no:     +33 2 9768 1401
nic-hdl:    SN439-RIPE
mnt-by:     NETENSIA-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2010-10-21T14:22:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]