| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.143.239 (lg) / ec2-3-85-143-239.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:8fef::355:8fef (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TRAZNET-AS AS35653

aut-num:    AS35653
as-name:    TRAZNET-AS
import:     from AS6663 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34050 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6663 announce AS35653
export:     to AS34050 announce AS35653
admin-c:    MB11237-RIPE
tech-c:     MB11237-RIPE
org:      ORG-STCS3-RIPE
status:     ASSIGNED
remarks:    mnt-by:     TRAZNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    mnt-routes:   TRAZNET-MNT
created:    2005-09-26T15:17:22Z
last-modified: 2016-08-02T13:43:48Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-MSS16-RIPE

organisation:  ORG-STCS3-RIPE
org-name:    Traznet Communication SRL
org-type:    OTHER
address:    Str. Aviatiei nr. 9 Bl. 4C, Sc. 5, Et. 1, Apt. 74
address:    Bucuresti Sector 1
address:    Romania
phone:     +40-723-578888
abuse-c:    AR26505-RIPE
admin-c:    MB11237-RIPE
tech-c:     MB11237-RIPE
mnt-by:     TRAZNET-MNT
mnt-ref:    TRAZNET-MNT
created:    2005-09-25T21:36:25Z
last-modified: 2014-11-17T22:25:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     MIHAI BACIU
address:    Traznet Communication SRL
address:    Str. Aviatiei nr. 9 Bl. 4C, Sc. 5, Et. 1, Apt. 74
address:    Bucuresti Sector 1
phone:     +40-723-578888
nic-hdl:    MB11237-RIPE
mnt-by:     TRAZNET-MNT
created:    2005-09-13T18:30:31Z
last-modified: 2009-12-08T07:55:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]