| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFOCENTER AS35645

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35645
as-name:    INFOCENTER
org:      ORG-LLC12-RIPE
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50384 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25478 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50556 action pref=100; accept AS50556
import:     from AS12772 action pref=100; accept AS12772
import:     from AS60224 action pref=100; accept AS60224
import:     from AS31133 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57047 action pref=100; accept AS57047
import:     from AS57328 action pref=100; accept AS57328
import:     from AS51352 action pref=100; accept AS51352
import:     from AS47196 action pref=100; accept AS47196
export:     to AS9002 announce AS-INFOCENTER
export:     to AS50384 announce AS-INFOCENTER
export:     to AS25478 announce AS-INFOCENTER
export:     to AS50556 announce ANY
export:     to AS60635 announce ANY
export:     to AS12772 announce ANY
export:     to AS60224 announce ANY
export:     to AS47196 announce ANY
export:     to AS31133 announce AS-INFOCENTER
export:     to AS57047 announce ANY
export:     to AS57328 announce ANY
export:     to AS51352 announce AS35645
admin-c:    DA3080-RIPE
tech-c:     KM1486-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INFOCENTRE-MNT
created:    2005-09-23T07:13:39Z
last-modified: 2018-11-23T07:25:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LLC12-RIPE
org-name:    Limited Liability Company "VLADINFO"
org-type:    LIR
address:    P.O.Box 93
address:    600017
address:    Vladimir
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74922470444
fax-no:     +74922470444
abuse-c:    AR16706-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    INFOCENTRE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INFOCENTRE-MNT
created:    2008-09-15T11:51:20Z
last-modified: 2016-11-22T13:43:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dementyev Alexey
address:    Limited Liability Company
        "Infocentre"
        Gorohovaya str, 20
        600017, Vladimir
        RUSSIAN FEDERATION
fax-no:     +74922470444
phone:     +74922470444
nic-hdl:    DA3080-RIPE
mnt-by:     alexeydem-mnt
created:    2008-09-16T06:49:52Z
last-modified: 2009-12-03T10:49:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Khatuntsev Maxim
address:    Limited Liability Company "Infocentre"
        Gorohovaya str, 20
        600017 Vladimir
        RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74922410444
fax-no:     +74922410444
mnt-by:     maximkhat-mnt
nic-hdl:    KM1486-RIPE
created:    2008-09-16T07:06:30Z
last-modified: 2010-06-03T07:42:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]