| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IRIS64-AS AS35632

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35632
as-name:    IRIS64-AS
import:     from AS15557 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34572 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43698 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15557 announce AS35632
export:     to AS34572 announce AS35632
export:     to AS43698 announce AS35632
org:      ORG-IA568-RIPE
admin-c:    LD699-RIPE
tech-c:     LDC76-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IRIS64-MNT
created:    2005-09-20T13:03:49Z
last-modified: 2022-07-05T12:19:15Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-VF1-RIPE

organisation:  ORG-IA568-RIPE
org-name:    Iris 64
country:    FR
org-type:    OTHER
address:    Iris 64 SFR BU Data, Immeuble Quai Ouest 40-42 Quai Du Point Du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
phone:     +33 1 70 18 52 00
fax-no:     +33 1 70 18 11 61
fax-no:     +33 1 70 18 19 07
abuse-c:    AC32730-RIPE
admin-c:    JP3172-RIPE
admin-c:    LD699-RIPE
admin-c:    XC66-RIPE
mnt-ref:    IRIS64-MNT
mnt-by:     IRIS64-MNT
created:    2005-05-30T05:11:07Z
last-modified: 2022-12-01T17:14:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SFR Legal Contact
address:    Campus SFR
address:    12 rue Jean-Philippe Rameau
address:    CS 80001
address:    93634 La-Plaine-Saint-Denis Cedex
address:    France
phone:     +33 1 70 18 52 00
admin-c:    LDC76-RIPE
admin-c:    HS10001-RIPE
tech-c:     KS11079-RIPE
tech-c:     HS10001-RIPE
nic-hdl:    LD699-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gaoland.net
mnt-by:     LDCOM-MNT
created:    2003-10-23T09:15:54Z
last-modified: 2020-08-05T13:32:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SFR Tech Contact (formerly Neuf Cegetel / LDCOM Networks)
address:    SFR
address:    CAMPUS SFR
address:    16 rue du General Alain de Boissieu
address:    CS 68217
address:    75741 PARIS CEDEX 15
address:    France
phone:     +33 1 85 06 00 00
admin-c:    LD699-RIPE
admin-c:    LM5867-RIPE
admin-c:    HS10001-RIPE
tech-c:     DG1056-RIPE
tech-c:     KS11079-RIPE
nic-hdl:    LDC76-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gaoland.net
mnt-by:     LDCOM-MNT
created:    2001-12-20T14:34:14Z
last-modified: 2020-08-05T13:35:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]