| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IRIS64-AS AS35632

as-block:    AS35009 - AS35776
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-30T06:35:17Z
last-modified: 2023-06-30T06:35:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35632
as-name:    IRIS64-AS
descr:     DSP IRIS64-AS
import:     from AS15557 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15557 announce AS35632
org:      ORG-VF1-RIPE
admin-c:    LD699-RIPE
tech-c:     LDC76-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IRIS64-MNT
mnt-by:     SFR-MNT
created:    2005-09-20T13:03:49Z
last-modified: 2023-07-19T13:15:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VF1-RIPE
org-name:    Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA
country:    FR
org-type:    LIR
remarks:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
remarks:    For Hacking, Spamming or Security problems
remarks:    send mail to :
remarks:    abuse@gaoland.net
remarks:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
address:    16 rue du Gnral Alain De Boissieu
address:    75015
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33 1 70 18 52 00
fax-no:     +33 1 70 18 11 61
abuse-c:    AR15368-RIPE
admin-c:    RB14609-RIPE
admin-c:    LD699-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SFR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SFR-MNT
created:    2004-04-17T11:22:02Z
last-modified: 2022-07-05T11:58:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SFR Legal Contact
address:    Campus SFR
address:    12 rue Jean-Philippe Rameau
address:    CS 80001
address:    93634 La-Plaine-Saint-Denis Cedex
address:    France
phone:     +33 1 70 18 52 00
admin-c:    LDC76-RIPE
admin-c:    HS10001-RIPE
tech-c:     HS10001-RIPE
nic-hdl:    LD699-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gaoland.net
mnt-by:     LDCOM-MNT
created:    2003-10-23T09:15:54Z
last-modified: 2023-09-18T07:21:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SFR Tech Contact (formerly Neuf Cegetel / LDCOM Networks)
address:    SFR
address:    CAMPUS SFR
address:    16 rue du General Alain de Boissieu
address:    CS 68217
address:    75741 PARIS CEDEX 15
address:    France
phone:     +33 1 85 06 00 00
admin-c:    LD699-RIPE
admin-c:    LM5867-RIPE
admin-c:    HS10001-RIPE
tech-c:     DG1056-RIPE
nic-hdl:    LDC76-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gaoland.net
mnt-by:     LDCOM-MNT
created:    2001-12-20T14:34:14Z
last-modified: 2023-09-18T07:21:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]