| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.3.228.47 (lg) / ec2-52-3-228-47.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3403:e42f::3403:e42f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPB-BALTLINE-AS AS35631

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35631
as-name:    SPB-BALTLINE-AS
import:     from AS34727 accept ANY
import:     from AS3191 accept AS3191
import:     from AS25462 accept ANY
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS25462 announce AS-BALTLINE
export:     to AS3191 announce ANY
export:     to AS20485 announce AS-BALTLINE
export:     to AS3727 announce AS-BALTLINE
org:      ORG-STC2-RIPE
admin-c:    DTD4-RIPE
tech-c:     DTD4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SMART-MNT
created:    2005-09-20T13:01:59Z
last-modified: 2019-09-11T11:22:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-STC2-RIPE
org-name:    Smart Telecom Limited
org-type:    LIR
address:    Radisheva 39, r. 222
address:    191123
address:    Saint-Petersburg city
address:    RUSSIAN FEDERATION
geoloc:     59.942851 30.363765
phone:     +78123294440
fax-no:     +78123294441
admin-c:    DTD4-RIPE
tech-c:     DTD4-RIPE
abuse-c:    DTD4-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SMART-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SMART-MNT
created:    2004-04-17T11:58:37Z
last-modified: 2019-09-06T07:22:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Data Transfer Department
address:    Smart Telecom Company,
address:    Radisheva 39, r. 320
address:    Saint-Petersburg city,
address:    191123,
address:    Russia
phone:     +7 812 329 4440
fax-no:     +7 812 329 4441
remarks:    trouble:
remarks:    trouble:
remarks:    trouble:
remarks:    trouble:
remarks:    trouble:
remarks:    trouble:
org:      ORG-STC2-RIPE
admin-c:    SP1964-RIPE
admin-c:    VKs-RIPE
tech-c:     SP1964-RIPE
tech-c:     VKs-RIPE
nic-hdl:    DTD4-RIPE
mnt-by:     SMART-MNT
created:    2004-07-15T11:58:18Z
last-modified: 2019-04-12T08:06:23Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@smartspb.net
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]