| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STS AS35629

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35629
as-name:    STS
org:      ORG-TSSC2-RIPE
import:     from AS47794 accept ANY
export:     to AS47794 announce AS35629
admin-c:    MF18661-RIPE
tech-c:     MF18661-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-sa-technical-1
created:    2019-01-25T11:50:06Z
last-modified: 2019-01-27T11:26:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TSSC2-RIPE
org-name:    Technical Solutions service Company for Telecommunications and Information Technology Ltd
country:    SA
org-type:    LIR
address:    Aishah Bint Abi Bakr, building NO 8064
address:    12981 - 4011
address:    Riyadh
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966 114602988
admin-c:    MF18661-RIPE
tech-c:     MF18661-RIPE
abuse-c:    AR50127-RIPE
mnt-ref:    mnt-sa-technical-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-sa-technical-1
created:    2019-01-02T12:32:26Z
last-modified: 2022-02-12T11:05:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammed Farooq
address:    Aishah Bint Abi Bakr, building NO 8064 12981 - 4011 Riyadh SAUDI ARABIA
phone:     +966 114602988
nic-hdl:    MF18661-RIPE
mnt-by:     mnt-sa-technical-1
created:    2019-01-20T06:30:17Z
last-modified: 2019-01-20T06:30:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]