| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PHYXIA AS35627

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35627
as-name:    PHYXIA
remarks:    ==========================================================================
remarks:    IPv4 Transit @ Unix-Solutions Datacenter, Zaventem
remarks:    ==========================================================================
remarks:    * Boxed IT
import:     from AS50156 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS50156 announce AS-PHYXIA
remarks:    ==========================================================================
remarks:    IPv6 Transit @ Unix-Solutions Datacenter, Zaventem
remarks:    ==========================================================================
remarks:    * Boxed IT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50156 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50156 announce AS-PHYXIA
remarks:    ==========================================================================
remarks:    We have an open peering policy and are
remarks:    present at the following peering points:
remarks:
remarks:    - Unix-Solutions Datacenter, Zaventem (Private peering)
remarks:
remarks:    Contact peering@phyxia.net for peering setup.
remarks:    ==========================================================================
remarks:    For our BGP routing communities see http://noc.phyxia.net/communities
remarks:    ==========================================================================
org:      ORG-PN10-RIPE
admin-c:    TL1020-RIPE
tech-c:     TL1020-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PHYXIA-MNT
remarks:    (...)
created:    2005-09-20T11:11:25Z
last-modified: 2018-09-04T10:11:38Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CN93-RIPE

organisation:  ORG-PN10-RIPE
org-name:    Tom Laermans
remarks:    Phyxia Networks
org-type:    OTHER
address:    Keulenstraat 161
address:    3020 Herent
mnt-ref:    PHYXIA-MNT
mnt-by:     PHYXIA-MNT
abuse-c:    PHX-RIPE
created:    2005-08-05T11:20:43Z
last-modified: 2017-03-14T20:13:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tom Laermans
address:    Keulenstraat 161
address:    3020 Herent
address:    Belgium
phone:     +32 499 96 73 61
nic-hdl:    TL1020-RIPE
mnt-by:     PHYXIA-MNT
created:    2003-12-14T16:07:05Z
last-modified: 2017-03-14T20:13:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]