| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  XPLOR-AS AS35622

as-block:    AS35009 - AS35776
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-30T06:35:17Z
last-modified: 2023-06-30T06:35:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35622
as-name:    XPLOR-AS
org:      ORG-SXNS1-RIPE
import:     from AS35002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS30890 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39107 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43890 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35002 announce AS-XPLOR
export:     to AS30890 announce AS-XPLOR
export:     to AS39107 announce AS-XPLOR
export:     to AS43890 announce AS-XPLOR
admin-c:    SA2921-RIPE
tech-c:     BL769-RIPE
tech-c:     ANEU1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     XPLOR-MNT
created:    2005-09-19T15:31:24Z
last-modified: 2021-11-23T10:09:53Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-SXNS1-RIPE
org-name:    Xplor Network SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Str. Brasov, Nr. 18, Bl. F1, Sc. C, Apt. 43
address:    Bucuresti, Sector 6, Romania RO
phone:     +40788130475
phone:     +40788130476
admin-c:    SA2921-RIPE
tech-c:     SA2921-RIPE
abuse-c:    XNS5-RIPE
mnt-by:     XPLOR-MNT
mnt-ref:    XPLOR-MNT
created:    2006-03-21T01:36:49Z
last-modified: 2022-12-01T16:54:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alin Stefanescu
address:    Str. Mariuca nr. 4, Bloc 121, Ap 55
phone:     +40213320130
nic-hdl:    ANEU1-RIPE
mnt-by:     XPLOR-MNT
created:    2009-02-19T01:51:37Z
last-modified: 2009-02-19T01:54:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bogdan Loznianu
address:    Str.Govora nr.7 bl.90 et.1 sc.2 ap.23
address:    Bucuresti, Sector 6, Romania RO
phone:     +40788130476
nic-hdl:    BL769-RIPE
mnt-by:     XPLOR-MNT
created:    2006-03-21T01:41:21Z
last-modified: 2006-03-21T01:41:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     STINCASEANU ANDREI
address:    SC Xplor Network SRL
address:    Str. Brasov, Nr. 18, Bl. F1, Sc. C, Apt. 43
address:    Bucuresti, Sector 6, Romania RO
phone:     +40788130475
nic-hdl:    SA2921-RIPE
mnt-by:     XPLOR-MNT
created:    2005-09-13T22:30:10Z
last-modified: 2020-03-10T06:30:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]