| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITP-AT AS35609

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35609
as-name:    ITP-AT
remarks:    ---------------------------------
remarks:    IP-Transit
remarks:    ---------------------------------
remarks:    SIL.AT / Tele3 - Transit
import:     from AS8437 accept ANY
export:     to AS8437 announce AS35609
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8437 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8437 announce AS35609
remarks:    ---------------------------------
remarks:    FUNKNETZ - Transit
import:     from AS20704 accept ANY
export:     to AS20704 announce AS35609
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20704 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20704 announce AS35609
remarks:    ---------------------------------
remarks:    JUMPER - Transit
import:     from AS202664 accept ANY
export:     to AS202664 announce AS35609
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202664 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202664 announce AS35609
remarks:    ---------------------------------
org:      ORG-SFeG1-RIPE
admin-c:    SFRA2-RIPE
tech-c:     SFRA2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITP-MNT
created:    2005-09-15T13:33:47Z
last-modified: 2021-06-15T20:12:45Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CAGf1-RIPE

organisation:  ORG-SFeG1-RIPE
org-name:    Smart Force e.U.
org-type:    OTHER
address:    Hirschstettner Strasse 19-21/C
address:    A-1220 Wien
address:    Austria
abuse-c:    AR22724-RIPE
mnt-ref:    ITP-MNT
mnt-by:     ITP-MNT
created:    2009-06-29T15:28:25Z
last-modified: 2014-11-17T16:26:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Smart Force ROLE Account
address:    Smart Force eU Gerhard Marek
address:    Hirschstettner Strasse 19-21/C
address:    A-1220 Wien
address:    Austria
org:      ORG-SFeG1-RIPE
phone:     +43 1 203 58 55
fax-no:     +43 1 203 58 55
remarks:    trouble: mail: abuse@smart-force.eu
admin-c:    RA118-RIPE
tech-c:     CL8-RIPE
nic-hdl:    SFRA2-RIPE
remarks:    role account mainly for tech-c in domain objects.
remarks:    trouble: -> mailto:abuse@smart-force.eu
created:    2021-06-15T20:06:07Z
last-modified: 2021-06-15T20:06:07Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ITP-MNT
abuse-mailbox: abuse@smart-force.eu
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]