| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZEORK-AS AS35601

as-block:    AS35009 - AS35776
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-30T06:35:17Z
last-modified: 2023-06-30T06:35:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35601
as-name:    ZEORK-AS
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS35601
export:     to AS5617 announce AS35601
org:      ORG-ZS4-RIPE
admin-c:    JK3264-RIPE
tech-c:     SK1423-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2005-09-15T08:42:55Z
last-modified: 2018-09-04T10:11:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-ZS4-RIPE
org-name:    PGE Dystrybucja S.A.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Pilsudskiego 51
address:    POLAND
phone:     +48 41 25 26 139
fax-no:     +48 41 25 26 334
abuse-c:    AR20277-RIPE
admin-c:    SK1423-RIPE
tech-c:     JK3264-RIPE
mnt-ref:    MNT-EXATEL
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2004-08-30T08:10:22Z
last-modified: 2022-12-01T17:00:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jan Kawiecki
address:    PGE ZEORK DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
address:    ul. Marsz. J. Pilsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna
address:    POLAND
mnt-by:     MNT-ZEORK
phone:     + 48 41 2526134
fax-no:     + 48 41 2526339
nic-hdl:    JK3264-RIPE
created:    2004-02-16T10:28:01Z
last-modified: 2010-05-20T05:44:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Slawomir Kotanski
address:    PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
address:    ul. Marsz. J. Pilsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna
address:    POLAND
mnt-by:     MNT-ZEORK
phone:     +48 41 2526134
fax-no:     +48 41 2526339
nic-hdl:    SK1423-RIPE
created:    2002-09-02T16:05:17Z
last-modified: 2010-05-20T05:47:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]