| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.189.240 (lg) / ec2-34-238-189-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:bdf0::22ee:bdf0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-VEDEGE AS35600

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35600
as-name:    ASN-VEDEGE
org:      ORG-VS282-RIPE
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS112 accept AS112
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2686 accept AS-IGNEMEA
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2200 accept AS-RENATER
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8966 accept AS-EMIX
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS9009 accept AS-GBXS
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS14413 accept AS-LINKEDIN
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS15133 accept AS-EDGECAST
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS15557 accept AS-LDCOMNET
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20562 accept AS-OPENPEERING-EU
mp-import:   afi       ipv6.unicast from AS21371 accept AS-EQUINIX-EU
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS24115 accept ANY # Equinix MPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast       from AS24990 accept AS-EQUINIX-EU
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS29169 accept AS-GANDI
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS30781 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS30972 accept AS-M6WEB
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS31216 accept AS-BSOCOM
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS34019 accept { 0.0.0.0/0, ::/0 }
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS35625 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS36236 accept AS-HOSTVIRTUAL
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS36924 accept AS-GVA
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS41405 accept AS-ALTINEA
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42064 accept AS42064:AS-MEMBERS # FranceIX Marseille RS
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42929 accept AS-ARTEWAN
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS43142 accept AS-ADELINOVIUS
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS43858 accept AS-WEBAXYS
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS44097 accept AS-CAVADORE
mp-import:   afi ipv4.unicast       from AS47612 accept AS47612
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS50628 accept AS-LEONIX
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS56648 accept AS56648
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS50903 accept AS-TRINAPS
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS51706 accept AS51706:AS-MEMBERS # FranceIX Paris RS
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS57951 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS58011 accept AS-CHEOPS
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS59842 accept AS-BELIEVE
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS61025 accept AS61025
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS198682 accept AS-NETIWAN
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS203698 accept AS-MOJI
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS207368 accept AS207368
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS207641 accept AS207641
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS112 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS714 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2686 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2200 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS3856 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS6939 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8966 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS9009 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS14413 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS15133 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS15557 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS20562 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi       ipv6.unicast to AS21371 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS24115 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast       to AS24990 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS29169 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS30781 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS30972 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS31216 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS34019 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS35265 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS36236 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS36924 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS41405 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42064 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42929 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS43142 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS43858 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS44097 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast       to AS47612 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS50628 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS50903 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS51706 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS56648 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS57951 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS58011 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS59842 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS61025 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS198682 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS203698 announce AS35600:AS-VDG
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS207368 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS207368 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS207641 announce ANY
admin-c:    CC19411-RIPE
tech-c:     CC19411-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VDG-MNT
created:    2005-09-14T14:44:32Z
last-modified: 2023-01-07T18:54:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VS282-RIPE
org-name:    Vedege SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    9 rue Baillou
address:    75014
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33172385414
admin-c:    CC19411-RIPE
tech-c:     CC19411-RIPE
abuse-c:    AR56022-RIPE
mnt-ref:    VDG-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VDG-MNT
created:    2019-10-02T12:06:45Z
last-modified: 2020-12-16T12:21:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Clement Cavadore
address:    9 rue Baillou
address:    75014
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33172385414
nic-hdl:    CC19411-RIPE
mnt-by:     VDG-MNT
created:    2019-10-02T12:06:44Z
last-modified: 2019-10-02T12:06:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]