| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UKRTVIN-AS AS35583

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35583
as-name:    UKRTVIN-AS
org:      ORG-UL111-RIPE
import:     from AS35530 accept ANY
export:     to AS35530 announce AS35583
admin-c:    SA4405-RIPE
tech-c:     ZHAN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UKRTVIN-MNT
created:    2015-03-23T10:26:11Z
last-modified: 2018-09-04T11:34:20Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-UL146-RIPE

organisation:  ORG-UL111-RIPE
org-name:    UKRTVIN LLC
org-type:    other
address:    Ukraine, Kyiv, Dekabristov str. 3
admin-c:    SA4405-RIPE
tech-c:     ZHAN1-RIPE
abuse-c:    AR31676-RIPE
mnt-ref:    UKRTVIN-MNT
mnt-by:     UKRTVIN-MNT
created:    2015-03-22T14:47:36Z
last-modified: 2017-10-30T14:38:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Skorobagatko Andrey
address:    UKRDATAKOM Limited
address:    Ukraine, Kiev
phone:     +380632598640
nic-hdl:    SA4405-RIPE
mnt-by:     UKRDATACOM-MNT
created:    2007-03-07T12:00:43Z
last-modified: 2021-05-17T09:59:11Z
source:     RIPE

person:     Andriy Zhydkov
address:    Ukraine, Kiev
phone:     +380632598338
nic-hdl:    ZHAN1-RIPE
mnt-by:     ZHAN-MNT
created:    2013-03-27T13:00:39Z
last-modified: 2021-05-17T10:23:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]