| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VAIONI AS35575

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35575
as-name:    VAIONI
remarks:
remarks:    ==== TRANSIT ====
remarks:    NTT
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-VAIONI
remarks:    Telia
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-VAIONI
remarks:
org:      ORG-VGL3-RIPE
admin-c:    IJG22-RIPE
tech-c:     VS9222-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     vaioni-mntr
created:    2005-09-07T12:51:28Z
last-modified: 2019-12-04T11:19:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VGL3-RIPE
org-name:    Vaioni Group Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    6th Floor, Tomorrow, Media City Uk
address:    M50 2AB
address:    MANCHESTER
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 161 672 9900
admin-c:    IJG22-RIPE
admin-c:    FR6183-RIPE
abuse-c:    AR17979-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VAIONI-MNTR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VAIONI-MNTR
created:    2005-02-11T14:32:55Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vaioni Support
address:    Tomorrow Building, MediaCityUK, Salford, M50 2AB
phone:     +44 161 672 9900
nic-hdl:    VS9222-RIPE
mnt-by:     VAIONI-MNTR
created:    2016-01-18T22:39:22Z
last-modified: 2019-02-13T08:18:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ian Goodall
address:    Vaioni Group Limited
address:    Tomorrow Building
address:    MediaCityUK
address:    Salford
address:    M50 2AB
phone:     +44 161 672 9900
nic-hdl:    ijg22-ripe
mnt-by:     vaioni-mntr
created:    2015-05-07T19:31:39Z
last-modified: 2019-02-13T08:18:51Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]