| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.91.121.255 (lg) / ec2-54-91-121-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365b:79ff::365b:79ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GTECH AS35574

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35574
as-name:    GTECH
descr:     SED Multitel s.r.l. is an IGT company
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS8968 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS61315 accept AS61315
import:     from AS48768 accept AS48768
import-via:   AS6777 from AS-ANY EXCEPT AS6939 accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY EXCEPT AS6939 announce AS35574:AS-LOTTOMATICA
import-via:   AS6777 from AS-ANY EXCEPT AS1267 accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY EXCEPT AS1267 announce AS35574:AS-LOTTOMATICA
import-via:   AS6777 from AS-ANY EXCEPT AS24608 accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY EXCEPT AS24608 announce AS35574:AS-LOTTOMATICA
import-via:   AS196959 from AS-ANY EXCEPT AS6939 accept ANY
export-via:   AS196959 to AS-ANY EXCEPT AS6939 announce AS35574:AS-LOTTOMATICA
export:     to AS6453 announce AS-LOTTOMATICA
export:     to AS3356 announce AS-LOTTOMATICA
export:     to AS174 announce AS-LOTTOMATICA
export:     to AS1299 announce AS-LOTTOMATICA
export:     to AS3257 announce AS-LOTTOMATICA
export:     to AS8968 announce AS-LOTTOMATICA
export:     to AS8928 announce AS-LOTTOMATICA
export:     to AS2914 announce AS-LOTTOMATICA
export:     to AS6939 announce AS-LOTTOMATICA
export:     to AS61315 announce ANY
export:     to AS48768 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6453 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8968 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8928 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61315 accept AS61315
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48768 accept AS48768
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6453 announce AS-LOTTOMATICA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-LOTTOMATICA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-LOTTOMATICA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-LOTTOMATICA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-LOTTOMATICA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8968 announce AS-LOTTOMATICA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8928 announce AS-LOTTOMATICA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-LOTTOMATICA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-LOTTOMATICA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61315 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48768 announce ANY
org:      ORG-OA634-RIPE
admin-c:    LM3908-RIPE
tech-c:     LM3908-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GTECH
mnt-by:     LOTTOMATICA-MNT
created:    2005-09-07T12:56:12Z
last-modified: 2018-09-04T10:11:26Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-LS35-RIPE

organisation:  ORG-OA634-RIPE
org-name:    GTECH S.p.A.
org-type:    OTHER
address:    Viale del Campo Boario n.56/d 00154 Roma Italia
abuse-c:    AR18587-RIPE
mnt-ref:    MNT-GTECH
mnt-by:     MNT-GTECH
created:    2014-02-05T11:44:20Z
last-modified: 2014-02-25T09:15:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LOTTOMATICA SPA
address:    Viale del Campo Boario n. 56
address:    00153 Roma Italia
admin-c:    LM3908-RIPE
mnt-by:     LOTTOMATICA-MNT
tech-c:     LM3908-RIPE
nic-hdl:    LM3908-RIPE
abuse-mailbox: abuse@lottomatica.it
created:    2005-09-23T08:17:40Z
last-modified: 2011-03-07T23:09:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]