| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SMARTTERRA-AS AS35548

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35548
as-name:    SMARTTERRA-AS
remarks:
remarks:    ====================================================
remarks:    == Upstreams =======================================
remarks:
remarks:    -- KPN ---------------------------------------------
import:     from AS286 accept ANY
export:     to AS286 announce AS-SMARTTERRA:AS286
remarks:
remarks:    -- Telia -------------------------------------------
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-SMARTTERRA
remarks:
remarks:    -- Deutsche Telekom --------------------------------
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-SMARTTERRA:AS3320
remarks:
remarks:    ====================================================
remarks:    == Customer ========================================
remarks:
remarks:    -- Trivago ------------------------------------------
import:     from AS198018 accept AS198018
export:     to AS198018 announce any
remarks:
remarks:    -- M2Soft -------------------------------------------
import:     from AS33933 accept AS-M2SOFT
export:     to AS33933 announce any
remarks:
remarks:    -- Configo ------------------------------------------
import:     from AS34154 accept AS-CONFIGO
export:     to AS34154 announce any
remarks:
remarks:    -- Emslandtel ---------------------------------------
import:     from AS44180 accept AS-EMSLANDTEL
export:     to AS44180 announce any
remarks:
remarks:    -- Haendle & Korte GmbH ----------------------------
import:     from AS44700 accept AS-HAENDLEKORTE
export:     to AS44700 announce any
remarks:
remarks:    -- Webspeicherplatz24 ------------------------------
import:     from AS58211 accept AS58211
export:     to AS58211 announce any
remarks:
remarks:    ====================================================
remarks:    == Peerings ========================================
remarks:
import:     from AS680 accept AS-DFNTOWINISP
export:     to AS680 announce AS-SMARTTERRA
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-SMARTTERRA
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
export:     to AS8365 announce AS-SMARTTERRA
import:     from AS9033 accept AS-ECIX-DUS
export:     to AS9033 announce AS-SMARTTERRA
import:     from AS12731 accept AS-IPHH
export:     to AS12731 announce AS-SMARTTERRA
import:     from AS21461 accept AS-TRANSFAIR
export:     to AS21461 announce AS-SMARTTERRA
import:     from AS25279 accept AS-TREML-STURM
export:     to AS25279 announce AS-SMARTTERRA
import:     from AS31197 accept AS-FNH
export:     to AS31197 announce AS-SMARTTERRA
import:     from AS31334 accept AS-KDG
export:     to AS31334 announce AS-SMARTTERRA
import:     from AS44180 accept AS-EMSLANDTEL
export:     to AS44180 announce AS-SMARTTERRA
import:     from AS62023 accept AS-NYNEX
export:     to AS62023 announce AS-SMARTTERRA
remarks:    ====================================================
admin-c:    FB1992-RIPE
tech-c:     FB1992-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SMARTTERRA-MNT
org:      ORG-sG17-RIPE
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS35548
created:    2005-09-02T10:24:44Z
last-modified: 2018-09-04T10:11:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SG17-RIPE
org-name:    smartTERRA GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Vogelsanger Weg 91
address:    40470
address:    Dusseldorf
address:    GERMANY
phone:     +492115476100100
fax-no:     +492115476100101
abuse-c:    AR14731-RIPE
admin-c:    FB1992-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SMARTTERRA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SMARTTERRA-MNT
created:    2004-09-27T15:03:05Z
tech-c:     SMT1992-RIPE
last-modified: 2020-12-16T12:37:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Falk Brockerhoff
org:      ORG-SG17-RIPE
address:    smartTERRA GmbH
address:    Falk Brockerhoff
address:    Vogelsanger Weg 91
address:    40470 Duesseldorf
phone:     +49-211-547610-00
fax-no:     +49-211-547610-01
remarks:    For any complaint, please mail to "abuse@smartterra.de"
remarks:    Complaints to personal email will be ignored.
nic-hdl:    FB1992-RIPE
mnt-by:     SMARTTERRA-MNT
created:    2004-02-10T17:14:59Z
last-modified: 2011-11-14T20:39:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]