| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Clouvider-Anycast AS35545

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35545
as-name:    Clouvider-Anycast
org:      ORG-CL248-RIPE
import:     from AS31708 accept ANY
export:     to AS31708 announce AS35545
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS35545
import:     from AS62240 accept ANY
export:     to AS62240 announce AS35545
admin-c:    CLO8-RIPE
tech-c:     CLO8-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CLOUVIDER-MNT
created:    2015-03-23T14:39:52Z
last-modified: 2018-09-04T11:34:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CL248-RIPE
org-name:    Clouvider Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    30-34 Moorgate
address:    EC2R 6DA
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443333441640
phone:     +442036035030
fax-no:     +442071124829
admin-c:    MO5116-RIPE
admin-c:    JO2974-RIPE
admin-c:    CLO8-RIPE
admin-c:    DN3032-RIPE
tech-c:     CLO7-RIPE
abuse-c:    CLO7-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CLOUVIDER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CLOUVIDER-MNT
created:    2013-12-11T13:55:43Z
last-modified: 2020-12-16T13:29:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Clouvider Hostmaster
org:      ORG-CL248-RIPE
address:    Clouvider Limited
address:    Unit 3, Trade City
address:    Crown Road
address:    Enfield
address:    London, UK
address:    EN1 1TX
phone:     +442036035030
nic-hdl:    CLO8-RIPE
mnt-by:     CLOUVIDER-MNT
created:    2013-12-11T19:57:16Z
last-modified: 2014-11-29T13:12:57Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]