| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFOLINK-T-AS AS35539

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35539
as-name:    INFOLINK-T-AS
descr:     Moscow, Russia
org:      ORG-OIT1-RIPE
remarks:    --------
remarks:    UPLINKS:
remarks:    --------
import:     from AS28917 action pref=110; accept ANY
import:     from AS35598 action pref=110; accept ANY
export:     to AS28917 announce AS-INFOLINK
export:     to AS35598 announce AS-INFOLINK
remarks:    -------------
remarks:    IPv6 UPLINKS:
remarks:    -------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28917 action pref=110; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28817 announce AS-INFOLINK
remarks:    -------
remarks:    MSK-IX:
remarks:    -------
import:     from AS8631 action pref=120; accept ANY
export:     to AS8631 announce AS-INFOLINK
import:     from AS21353 action pref=125; accept AS-ARTCOMS
export:     to AS21353 announce AS-INFOLINK
import:     from AS28968 action pref=125; accept AS28968
export:     to AS28968 announce AS-INFOLINK
import:     from AS58002 action pref=125; accept AS58002
export:     to AS58002 announce AS-INFOLINK
import:     from AS20632 action pref=125; accept AS20632
export:     to AS20632 announce AS-INFOLINK
import:     from AS39792 action pref=125; accept AS39792
export:     to AS39792 announce AS-INFOLINK
import:     from AS31500 action pref=125; accept AS31500
export:     to AS31500 announce AS-INFOLINK
import:     from AS42861 action pref=125; accept AS42861
export:     to AS42861 announce AS-INFOLINK
import:     from AS25308 action pref=125; accept AS25308
export:     to AS25308 announce AS-INFOLINK
import:     from AS43973 action pref=125; accept AS43973
export:     to AS43973 announce AS-INFOLINK
import:     from AS48061 action pref=125; accept AS48061
export:     to AS48061 announce AS-INFOLINK
import:     from AS48166 action pref=125; accept AS48166
export:     to AS48166 announce AS-INFOLINK
import:     from AS15772 action pref=125; accept AS-WNET
export:     to AS15772 announce AS-INFOLINK
import:     from AS46489 action pref=125; accept AS46489
export:     to AS46489 announce AS-INFOLINK
import:     from AS16509 action pref=125; accept AS16509
export:     to AS16509 announce AS-INFOLINK
import:     from AS35237 action pref=125; accept AS35237
export:     to AS35237 announce AS-INFOLINK
remarks:    ----------
remarks:    DATAIX
remarks:    ----------
import:     from AS50952 action pref=115; accept ANY
export:     to AS50952 announce AS-INFOLINK
remarks:    ----------
remarks:    GLOBALIX
remarks:    ----------
import:     from AS31500 action pref=115; accept ANY
export:     to AS31500 announce AS-INFOLINK
remarks:    ----------
remarks:    CUSTOMERS:
remarks:    ----------
import:     from AS52169 action pref=130; accept AS52169
export:     to AS52169 announce ANY
import:     from AS33993 action pref=130; accept AS33993
export:     to AS33993 announce ANY
import:     from AS50553 action pref=130; accept AS50553
export:     to AS50553 announce ANY
import:     from AS56802 action pref=130; accept AS56802
import:     from AS202988 action pref=130; accept AS202988
export:     to AS56802 announce ANY
export:     to AS202988 announce ANY
import:     from AS60681 action pref=130; accept AS60681
export:     to AS60681 announce ANY
import:     from AS48654 action pref=130; accept AS48654
export:     to AS48654 announce ANY
import:     from AS49261 action pref=130; accept AS49261
export:     to AS49261 announce ANY
import:     from AS199395 action pref=130; accept AS199395
export:     to AS199395 announce ANY
remarks:    -----
admin-c:    NES13-RIPE
tech-c:     VVK144-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OIT1-MNT
created:    2005-08-30T15:50:21Z
last-modified: 2022-06-02T17:00:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OIT1-RIPE
org-name:    Information and Communication Technologies LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    ATS-2
address:    141170
address:    Monino
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74962593132
fax-no:     +74957473902
admin-c:    NES13-RIPE
admin-c:    ADB199-RIPE
admin-c:    EVK10-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OIT1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OIT1-MNT
abuse-c:    MS31917-RIPE
created:    2008-01-15T13:26:39Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nicolay E Stanishevskiy
address:    Infolink Technology,
address:    141170 ATS-2
address:    Monino town, Moscow reg.
remarks:    phone:    +7 095 7473901
phone:     +7 495 7473901
remarks:    fax-no:    +7 095 7473902
fax-no:     +7 495 7473902
nic-hdl:    NES13-RIPE
created:    2004-04-01T13:36:39Z
last-modified: 2012-08-21T13:54:33Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    modified for Russian phone area changes
mnt-by:     OIT1-MNT

person:     Vladimir Vasilevich Kovalishen
address:    141170, Monino, ATS-2
phone:     +74962591413
nic-hdl:    VVK144-RIPE
mnt-by:     OIT1-MNT
mnt-by:     CP-MNT
mnt-by:     IMPULSE-MNT
created:    2021-07-26T09:31:02Z
last-modified: 2021-07-26T09:31:02Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]