| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MASTERBIT-AS AS35526

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35526
as-name:    MASTERBIT-AS
import:     from AS25478 accept ANY
export:     to AS25478 announce AS-MASTERBIT
import:     from AS43267 accept ANY
export:     to AS43267 announce AS-MASTERBIT
import:     from AS50384 accept ANY
export:     to AS50384 announce AS-MASTERBIT
import:     from AS50806 accept AS-LKOM
export:     to AS50806 announce ANY
import:     from AS61165 accept ANY
export:     to AS61165 announce ANY
org:      ORG-STL37-RIPE
admin-c:    BSA28-RIPE
tech-c:     SVB58-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SNTO-MNT
created:    2005-08-26T13:00:46Z
last-modified: 2019-09-03T09:27:20Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NL253-RIPE

organisation:  ORG-STL37-RIPE
org-name:    Smart Technology LLC
org-type:    other
abuse-c:    AR29009-RIPE
address:    RU, 123100, Moscow, Presnenskaya embankment, 12
phone:     +7 495 649 64 74
mnt-ref:    SNTO-MNT
mnt-by:     SNTO-MNT
created:    2012-01-16T20:57:20Z
last-modified: 2017-05-22T13:02:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Borovoy Sergey Aleksandrovich
address:    RU, 123100, Moscow, Presnenskaya embankment, 8
phone:     +7 495 6496474
nic-hdl:    BSA28-RIPE
mnt-by:     SNTO-MNT
created:    2006-07-10T10:20:05Z
last-modified: 2019-02-18T17:25:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Savkin Vladimir Borisovich
address:    2 Andreevskaya nab.
address:    Moscow, Russia
phone:     +7 495 726 1898
nic-hdl:    SVB58-RIPE
mnt-by:     AS5558-MNT
created:    2005-07-18T13:49:41Z
last-modified: 2017-10-30T21:46:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]