| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  teranet AS35508

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35508
as-name:    teranet
org:      ORG-IJ5-RIPE
import:     from AS25478 accept ANY
export:     to AS25478 announce AS35508
import:     from AS50384 accept ANY
export:     to AS50384 announce AS35508
admin-c:    IHOM-RIPE
tech-c:     IHOM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IHOME-MNT
created:    2019-02-13T11:29:47Z
last-modified: 2019-12-03T00:17:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IJ5-RIPE
org-name:    iHome LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    1A Semenovskaya pl.
address:    107023
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959886011
fax-no:     +74959886011
admin-c:    IHOM-RIPE
tech-c:     IHOM-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    IHOME-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IHOME-MNT
abuse-c:    IHOM-RIPE
created:    2004-12-13T13:58:57Z
last-modified: 2020-12-16T13:09:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      iHome NOC
address:    iHome Ltd.
address:    1A Semenovskaya pl.
address:    107023, Moscow, Russia
phone:     +7 495 9886011
admin-c:    IAK61-RIPE
tech-c:     ABP52-RIPE
nic-hdl:    IHOM-RIPE
created:    2007-11-01T15:07:35Z
last-modified: 2019-11-13T15:54:29Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     IHOME-MNT
abuse-mailbox: abuse@ihome.ru
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]