| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  D1 AS35471

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35471
org:      ORG-DITD1-RIPE
as-name:    D1
import:     from AS12778 accept ANY
import:     from AS5435 accept ANY
import:     from AS44667 accept AS44667
export:     to AS12778 announce AS-D1
export:     to AS5435 announce AS-D1
export:     to AS44667 announce ANY
admin-c:    DRC35-RIPE
tech-c:     DRC35-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-D1
created:    2007-01-05T14:16:06Z
last-modified: 2020-12-14T22:11:21Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DITD1-RIPE
org-name:    D1, informacijske tehnologije, d.o.o.
country:    SI
org-type:    LIR
address:    Tivolska cesta 50
address:    1000
address:    Ljubljana
address:    SLOVENIA
phone:     +38618280820
abuse-c:    AR55111-RIPE
mnt-ref:    MNT-D1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-D1
created:    2019-08-14T09:40:45Z
last-modified: 2021-09-21T12:35:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      D1 role contact
address:    D1 d.o.o.
address:    Tivolska cesta 50
address:    1000 Ljubljana
address:    Slovenia
abuse-mailbox: abuse@d1.si
admin-c:    AD15325-RIPE
tech-c:     AD15325-RIPE
nic-hdl:    DRC35-RIPE
mnt-by:     MNT-D1
created:    2019-08-14T09:55:11Z
last-modified: 2020-12-14T22:04:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]