| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DDF-AS AS35467

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35467
as-name:    DDF-AS
remarks:    =================
remarks:    Upstream transits
remarks:    =================
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50673 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS35467
export:     to AS50673 announce AS35467
remarks:    ===================
remarks:    Downstream transits
remarks:    ===================
import:     from AS30830 action pref=100; accept AS30830
export:     to AS30830 announce AS35467
import:     from AS50319 action pref=100; accept AS50319
export:     to AS50319 announce AS35467
import:     from AS203170 action pref=100; accept AS203170
export:     to AS203170 announce AS35467
import:     from AS212778 action pref=100; accept AS212778
export:     to AS212778 announce AS35467
remarks:    =================
org:      ORG-DFb1-RIPE
admin-c:    GMDV9-RIPE
tech-c:     EW945-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DataDienstenFryslan
created:    2005-08-12T14:55:43Z
last-modified: 2020-12-29T07:07:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DFb1-RIPE
org-name:    DataDiensten Fryslan B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Francois Haver SchmidtWei 3
address:    8914 BC
address:    Leeuwarden
address:    NETHERLANDS
phone:     +31588458000
fax-no:     +31588458099
admin-c:    GMDV9-RIPE
admin-c:    EW945-RIPE
admin-c:    EMvd1-RIPE
abuse-c:    RFAA1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DataDienstenFryslan
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DataDienstenFryslan
created:    2004-04-17T11:40:37Z
last-modified: 2020-12-16T13:26:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Erwin Wesseling
address:    DataDiensten Fryslan
address:    F. Haverschmidtwei 3
address:    8914BC
address:    Leeuwarden
address:    The Netherlands
phone:     +31-58-8458000
fax-no:     +31-58-8458099
org:      ORG-DFb1-RIPE
nic-hdl:    EW945-RIPE
created:    2011-10-04T13:50:59Z
last-modified: 2020-07-06T08:00:24Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     DataDienstenFryslan

person:     Geert Meint de Vries
address:    DataDiensten Fryslan
address:    F. Haverschmidtwei 3
address:    8914BC
address:    Leeuwarden
phone:     +31-58-8458000
nic-hdl:    GMDV9-RIPE
org:      ORG-DFb1-RIPE
mnt-by:     DataDienstenFryslan
mnt-by:     DataCenterFryslan
mnt-by:     mnt-nl-rnesuawoude-1
created:    2019-05-08T08:15:16Z
last-modified: 2020-07-06T08:00:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]