| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PIRXNET-AS AS35434

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35434
as-name:    PIRXNET-AS
org:      ORG-PGB3-RIPE
import:     from AS15744 action pref=90; accept ANY
import:     from AS8246 action pref=200; accept ANY
import:     from AS12741 action pref=200; accept ANY
import:     from AS47189 action pref=100; accept AS47189
import:     from AS42261 action pref=100; accept AS42261
import:     from AS48024 action pref=100; accept AS48024
import:     from AS31242 action pref=100; accept AS31242
export:     to AS15744 announce AS35434 AS42261 AS47189 AS48024
export:     to AS8246 announce AS35434
export:     to AS12741 announce AS35434
export:     to AS31242 announce AS35434 AS42261 AS47189 AS48024
export:     to AS47189 announce ANY
export:     to AS42261 announce ANY
export:     to AS48024 announce ANY
admin-c:    GB1255-RIPE
tech-c:     DG2665-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PIRXNET-MNT
created:    2005-08-08T09:30:51Z
last-modified: 2019-12-04T11:19:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PGB3-RIPE
org-name:    PirxNet Grzegorz Bialas
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Dzierzona 12
address:    44-122
address:    Gliwice
address:    POLAND
phone:     +48323354142
fax-no:     +48323354142
mnt-ref:    PIRXNET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PL-CKPOLSL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PIRXNET-MNT
abuse-c:    PH6120-RIPE
created:    2009-02-10T14:42:18Z
last-modified: 2020-12-16T12:45:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Damian Golebiowski
address:    PirxNet ISP Silesia
address:    ul. Dzierzona 12
address:    44-122 Gliwice
address:    Poland
phone:     +48 32 3354142
fax-no:     +48 32 3354142
nic-hdl:    DG2665-RIPE
mnt-by:     PIRXNET-MNT
remarks:    Main PirxNet administrator
remarks:    Technical things? Write to admin@pirxnet.pl
created:    2005-12-23T12:03:00Z
last-modified: 2014-10-09T08:09:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Bialas
address:    PirxNet ISP Silesia
address:    ul. Dzierzona 12
address:    44-122 Gliwice
address:    Poland
phone:     +48 32 3354142
fax-no:     +48 32 3354142
nic-hdl:    GB1255-RIPE
mnt-by:     PL-CKPOLSL-MNT
mnt-by:     PIRXNET-MNT
remarks:    Technical issues? Write to admin@pirxnet.pl
created:    2001-10-10T09:01:21Z
last-modified: 2014-10-09T08:10:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]