| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BYTEMARK-AS AS35425

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35425
as-name:    BYTEMARK-AS
remarks:    Bytemark now sits behind iomart AS20860.
remarks:
remarks:    New peering requests should be directed to iomart.
remarks:
remarks:    * Full Transits
import:     from AS20860 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20860 announce AS-BYTEMARK
remarks:
remarks:    * Peers
import:     from AS786 action pref=100; accept AS-JANETPLUS
export:     to AS786 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS20940 action pref=100; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS25178 action pref=100; accept AS-KEYCOM
export:     to AS25178 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS30740 action pref=100; accept AS-EXA
export:     to AS30740 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS33920 action pref=100; accept AS-AQNET
export:     to AS33920 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS41230 action pref=100; accept AS-ASK4
export:     to AS41230 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS42579 action pref=100; accept AS-SARGASSO-UK
export:     to AS42579 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS42689 action pref=100; accept AS-INUK
export:     to AS42689 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS42973 action pref=100; accept AS-METRONETUK
export:     to AS42973 announce AS-BYTEMARK
remarks:
remarks:    * Customers
export:     to AS41495 announce ANY
import:     from AS41495 action pref=500; accept AS-FAELIX
export:     to AS205265 announce ANY
import:     from AS205265 action pref=500; accept AS205265
export:     to AS39674 announce ANY
import:     from AS39674 action pref=500; accept AS-SOLUTIOS
org:      ORG-RL20-RIPE
admin-c:    AR6363-RIPE
tech-c:     AR6363-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RAPIDSWITCH-MNT
created:    2005-08-04T14:25:45Z
last-modified: 2021-04-15T07:31:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RL20-RIPE
org-name:    IOMART HOSTING LIMITED
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Spectrum House, Clivemont Road
address:    SL6 7FW
address:    Maidenhead
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441753471040
fax-no:     +441753471049
admin-c:    RC6613-RIPE
admin-c:    DB16530-RIPE
admin-c:    RM1358-RIPE
admin-c:    SMC74-RIPE
admin-c:    AR6363-RIPE
mnt-ref:    RAPIDSWITCH-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RAPIDSWITCH-MNT
abuse-c:    AR12896-RIPE
created:    2005-09-26T12:37:33Z
last-modified: 2020-12-16T12:41:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Abuse Robot
address:    iomart Hosting Ltd t/a RapidSwitch
address:    Spectrum House
address:    Clivemont Road
address:    Maidenhead
address:    SL6 7FW
phone:     +44 (0)1753 471 040
remarks:    ******************************************************
remarks:    * ABUSE REPORTS                   *
remarks:    * https://myservers.rapidswitch.com/reportabuse.aspx *
remarks:    ******************************************************
nic-hdl:    AR6363-RIPE
mnt-by:     RAPIDSWITCH-MNT
created:    2007-02-11T09:38:19Z
last-modified: 2017-10-30T21:53:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]