| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.232.96.22 (lg) / ec2-3-232-96-22.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e8:6016::3e8:6016 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BYTEMARK-AS AS35425

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35425
as-name:    BYTEMARK-AS
remarks:    Bytemark now sits behind iomart AS20860.
remarks:
remarks:    New peering requests should be directed to iomart.
remarks:
remarks:    * Full Transits
import:     from AS20860 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20860 announce AS-BYTEMARK
remarks:
remarks:    * Peers
import:     from AS786 action pref=100; accept AS-JANETPLUS
export:     to AS786 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS20940 action pref=100; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS25178 action pref=100; accept AS-KEYCOM
export:     to AS25178 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS30740 action pref=100; accept AS-EXA
export:     to AS30740 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS33920 action pref=100; accept AS-AQNET
export:     to AS33920 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS41230 action pref=100; accept AS-ASK4
export:     to AS41230 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS42579 action pref=100; accept AS-SARGASSO-UK
export:     to AS42579 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS42689 action pref=100; accept AS-INUK
export:     to AS42689 announce AS-BYTEMARK
import:     from AS42973 action pref=100; accept AS-METRONETUK
export:     to AS42973 announce AS-BYTEMARK
remarks:
remarks:    * Customers
export:     to AS41495 announce ANY
import:     from AS41495 action pref=500; accept AS-FAELIX
export:     to AS205265 announce ANY
import:     from AS205265 action pref=500; accept AS205265
export:     to AS39674 announce ANY
import:     from AS39674 action pref=500; accept AS-SOLUTIOS
org:      ORG-BCCL1-RIPE
admin-c:    BYT2-RIPE
tech-c:     BYT2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-BYTEMARK
created:    2005-08-04T14:25:45Z
last-modified: 2019-12-04T11:19:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BCCL1-RIPE
org-name:    Bytemark Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    2 Opus Avenue
address:    YO26 6BL
address:    YORK
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441904890890
remarks:    support-urgent AT support.bytemark.co.uk (phishing, high-bandwidth DoS etc. handled within 2 hours)
remarks:    CALL 0845 004 3 004 (select emergency contact out of hours) for crises
remarks:    abuse AT bytemark.co.uk (spam, non-urgent problems handled within 24hrs)
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-BYTEMARK
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-BYTEMARK
admin-c:    SMC74-RIPE
abuse-c:    BYT2-RIPE
created:    2004-07-16T14:04:07Z
last-modified: 2020-12-16T13:35:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BYTEMARK TECH
address:    Bytemark Computer Consulting Ltd York UK
remarks:    trouble: abuse@bytemark.co.uk
tech-c:     SMC74-RIPE
admin-c:    SMC74-RIPE
nic-hdl:    BYT2-RIPE
mnt-by:     MNT-BYTEMARK
created:    2004-09-08T11:04:10Z
last-modified: 2019-11-12T22:51:40Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@bytemark.co.uk
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]