| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TUCHA AS35409

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35409
as-name:    TUCHA
org:      ORG-TUCH1-RIPE
remarks:
remarks:    --- Uplinks ------------------
import:     from AS3255 action pref=50; accept ANY
export:     to AS3255 announce AS-UPLINK
import:     from AS43576 action pref=20; accept ANY
export:     to AS43576 announce AS-UPLINK
remarks:
remarks:    --- Parity -------------------
import:     from AS43576 action pref=100; accept AS-KUMIR-PARITY
export:     to AS43576 announce AS-UPLINK
remarks:
remarks:    --- Downlinks ----------------
import:     from AS57703 action pref=10; accept AS57703
export:     to AS57703 announce ANY
remarks:
remarks:    ------------------------------
remarks:
admin-c:    TUCH13-RIPE
tech-c:     TUCH13-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     TUCHA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-08-02T13:31:51Z
last-modified: 2020-02-19T12:24:03Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LA1098-RIPE

organisation:  ORG-TUCH1-RIPE
org-name:    TUCHA Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul. Mogilska, nr. 40 lok. 26,
address:    31-546, Krakow, Poland
abuse-c:    TUCH13-RIPE
admin-c:    TUCH13-RIPE
tech-c:     TUCH13-RIPE
mnt-ref:    TUCHA-MNT
mnt-ref:    MNT-UPLINK
mnt-by:     TUCHA-MNT
created:    2018-01-22T10:51:03Z
last-modified: 2019-11-15T11:18:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tucha Hostmaster
admin-c:    VM331-RIPE
admin-c:    ES2708-RIPE
tech-c:     VM331-RIPE
address:    ul. Mogilska, nr. 40 lok. 26
address:    31-546, Krakow, Poland
nic-hdl:    TUCH13-RIPE
mnt-by:     TUCHA-MNT
created:    2015-09-10T13:24:18Z
last-modified: 2019-11-15T11:02:40Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@tucha13.net
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]