| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.173.74 (lg) / ec2-3-235-173-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:ad4a::3eb:ad4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Tiguinet-ASN AS35395

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35395
member-of:   AS-TIGUINET
as-name:    Tiguinet-ASN
org:      ORG-AD166-RIPE
admin-c:    TA7464-RIPE
tech-c:     TA7464-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT_BETN
created:    2019-09-19T11:21:22Z
last-modified: 2021-01-24T19:36:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AD166-RIPE
org-name:    Arnold Dechamps
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Rue de Bitche 30
address:    92400
address:    Courbevoie
address:    FRANCE
phone:     +33 6 95 14 53 78
admin-c:    TA7464-RIPE
tech-c:     TA7464-RIPE
abuse-c:    TA7464-RIPE
mnt-ref:    MNT-Arnold
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-Arnold
created:    2019-06-24T09:23:01Z
last-modified: 2021-08-18T08:31:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tiguinet-NOC
address:    30 Rue de Bitche, 92400 Courbevoie
org:      ORG-AD166-RIPE
admin-c:    AD15135-RIPE
tech-c:     AD15135-RIPE
nic-hdl:    TA7464-RIPE
remarks:    Role Object of Tiguinet
abuse-mailbox: abuse@tiguinet.com
mnt-by:     MNT_BETN
created:    2020-04-26T11:50:44Z
last-modified: 2020-04-26T11:50:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]