| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.146.112 (lg) / ec2-18-232-146-112.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:9270::12e8:9270 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  POLIGON-ISP AS35381

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35381
as-name:    POLIGON-ISP
descr:     POLIGON-ISP (delegate by CrimeaCom South LLC)
org:      ORG-CSL28-RIPE
import:     from AS28761 action pref=100; accept ANY
export:     to AS28761 announce AS35381
import:     from AS43222 action pref=100; accept AS-CRIMEA-IX
export:     to AS43222 announce AS35381
admin-c:    VL7777-RIPE
tech-c:     VL7777-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CRIMEA-MNT
created:    2005-07-27T12:20:45Z
last-modified: 2018-09-04T10:10:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CSL28-RIPE
org-name:    CrimeaCom South LLC
org-type:    LIR
address:    Gorkogo str. 32
address:    295006
address:    Simferopol
address:    RUSSIAN FEDERATION
geoloc:     43.6358219 39.7189014
phone:     +79780001978
abuse-c:    AC28656-RIPE
mnt-ref:    CRIMEA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CRIMEA-MNT
created:    2014-11-06T09:40:35Z
last-modified: 2017-12-20T08:36:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Shencov
address:    32 Gorkogo st., Simferopol
address:    Simferopol, Crimea
address:    Russian Federation
phone:     +7 (978) 000-20-33
phone:     +7 (3652) 77-20-33
phone:     +7 (863) 333-35-33
phone:     +7 (495) 287-39-92
nic-hdl:    VL7777-RIPE
mnt-by:     CHNG-MNT
created:    2006-08-31T15:55:32Z
last-modified: 2018-09-15T19:17:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]