| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AINET-AS AS35370

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35370
as-name:    AINET-AS
org:      ORG-ATBG1-RIPE
remarks:    Upstream Peering AS3257 GTT
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-AINET
remarks:    Upstream Peering - AS25447 JM-DATA
import:     from AS25447 accept ANY
export:     to AS25447 announce AS-AINET
remarks:    Downstream Peering - AS44462 Muerznet
import:     from AS44462 accept ANY
export:     to AS44462 announce ANY
admin-c:    ANOC9-RIPE
tech-c:     ANOC9-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AINET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-07-25T12:47:20Z
last-modified: 2021-07-23T07:15:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ATBG1-RIPE
org-name:    Ainet Telekommunikations-Netzwerk Betriebs GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    BURGGASSE 15
address:    8750
address:    JUDENBURG
address:    AUSTRIA
phone:     +43357283146182
fax-no:     +43357283146609
abuse-c:    AR14054-RIPE
admin-c:    JM2536-RIPE
mnt-ref:    AINET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AINET-MNT
created:    2005-06-13T05:11:16Z
last-modified: 2020-12-16T13:37:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Ainet Network Operations Center
address:    Ainet Telekommunikations-Netzwerk Betriebs GmbH
address:    Burggasse 15
address:    A-8750 Judenburg
address:    Austria
phone:     +43 3572 83146
fax-no:     +43 3572 83146 609
nic-hdl:    ANOC9-RIPE
admin-c:    WL414-RIPE
tech-c:     JM2536-RIPE
mnt-by:     AINET-MNT
created:    2005-06-30T12:52:15Z
last-modified: 2005-06-30T13:07:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]